Współpraca z Politechniką Bydgoską

Ścisła współpraca przemysłu z nauką jest gwarancją rozwoju, dlatego też w dniu 05 kwietnia 2023 została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Miejskimi Zakładami Komunikacyjnymi w Bydgoszczy 🚌 🚋 a Politechniką Bydgoską 🧑‍🎓. Niniejsza umowa dotyczy współpracy w zakresie możliwości prowadzenia prac naukowo – badawczych, analitycznych oraz poszukiwania rozwiązań innowacyjnych. Podpisanie umowy z JM Rektorem prof. dr. hab. inż. Markiem Adamskim nastąpiło w obecności prorektora ds. rozwoju dr. hab. inż. Szymona Różańskiego oraz dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej dr. hab. inż. Piotra Aleksandrowicza. W trakcie spotkania poruszono obszary wspólnych działań pozwalających na optymalizację procesów realizowanych w MZK jak również wykorzystaniu naszego potencjału w zakresie realizowanych prac badawczo rozwojowych.

Podobne wpisy