Świadczenie usług warsztatowych przez Spółkę na zewnątrz.


Ceny 1 roboczogodziny na usługi warsztatowe, elektroenergetyczne i budowlane

Lp.WyszczególnienieCena netto
1.Stacja Obsługi    
 – usługi warsztatowe
 – usługi budowlane
 
220,00 zł
132,00 zł
2.Dział Napraw i Remontów Tramwajów
 – usługi warsztatowe  
– usługi budowlane
 
220,00 zł
132,00 zł
3.Dział Infrastruktury Torowo-Sieciowej  
– usługi warsztatowe  
– usługi budowlane  
– usługi elektroenergetyczne
 
220,00 zł
132,00 zł
220,00 zł

Do ustalonej ceny netto należy doliczyć podatek „VAT” wg obowiązujących stawek.