Wiadomość zostanie dostarczona do sekretariatu Zarządu Spółki.

Uprzejmie informujemy, że nie obsługujemy linii nr: 51, 53, 55, 56, 58, 62, 67, 69, 73, 76, 85
Uwagi dotyczące funkcjonowania tych linii prosimy przekazywać do firmy Mobilis Sp. z o.o.

W sprawach związanych z:

  • Bydgoską Kartą Miejską,
  • rozkładami jazdy,
  • cenami biletów,
  • kontrolą biletów,
  • trasami przejazdu,
  • przystankami.

Proszę kontaktować się z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2002 r.)