Spotkania robocze

spotkania4

W dniach 23 i 26 stycznia 2023 r odbyły się spotkania robocze zarządu spółki, przedstawicieli związków zawodowych oraz kierownictwa z pracownikami Miejskich Zakładów Komunikacji w Bydgoszczy. Spotkania przeprowadzono zarówno na terenie zajezdni przy ul. Inowrocławskiej oraz Toruńskiej. W trakcie spotkań zarząd przedstawił swoje propozycje i koncepcje dotyczące funkcjonowania spółki w najbliższych latach, pracownicy natomiast mieli okazje poruszyć kwestie organizacji pracy oraz ewentualnych usprawnień. Efektem spotkań z załogą będzie przygotowanie koncepcji wdrażania rozwiązań optymalizacyjnych.

spotkania1

spotkania2

spotkania3

kowalczyk

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy informacje o odejściu wieloletniego dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Pana Marka Kowalczyka, który od 1994 roku współtworzył i kierował ZDMiKP. Wszystkim pracownikom, przyjaciołom i rodzinie składamy wyrazy współczucia.

Zarząd i pracownicy MZK Bydgoszcz

Spotkanie z kierownictwem ws. optymalizacji w MZK

spotkanie

W dniu 13.01.2023r., odbyła się narada zarządu z kierownictwem spółki w zakresie analizy rozwiązań i wdrożeń optymalizacyjnych w przedsiębiorstwie. Poddano dyskusji możliwości zmiany realizowanych w przedsiębiorstwie strategii eksploatacyjnych oraz utrzymania bieżącego taboru. Propozycje zaproponowane przez zarząd zostaną poddane weryfikacji pod kątem technicznych i organizacyjnych możliwości wdrożenia. Do głównych tematów podjętych na spotkaniu należały:

  • Weryfikacja stawek pracy w zakresie wykonywanych napraw powypadkowych,
  • Możliwości świadczenia usług zewnętrznych np.: mycia pojazdów ciężarowych,
  • Przygotowanie na zewnątrz oferty Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów,
  • Optymalizacji zużycia energii przez systemy ogrzewania i klimatyzacji,
  • Zintensyfikowanie reklamy dotyczącej wynajmu pomieszczeń biurowych i gospodarczych w budynkach przy ul. Inowrocławskiej.

O nas

solaris

Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. w Bydgoszczy funkcjonują w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością gminy miejskiej Bydgoszcz od 2 lutego 1998r. Miasto Bydgoszcz reprezentowane przez Prezydenta Miasta jest jedynym wspólnikiem Spółki i obejmuje 100% udziałów. Podstawowa działalność prowadzona przez Spółkę to transport pasażerski miejski świadczony komunikacją autobusową i tramwajową. Ponadto Spółka oferuje: najem środków transportu, usługi związane z badaniem technicznym pojazdów w ramach działającej w Spółce Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, udostępnianie zewnętrznych powierzchni taboru i obiektów należących do Spółki w celach reklamowych.

Aktualności komunikacyjne

Wszelkie zmiany w funkcjonowaniu lokalnego transportu zbiorowego w Bydgoszczy opracowywane są przez organizatora transportu - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. W celu zapoznania się z aktualnymi informacjami na ten temat należy skorzystać z poniższego linku do strony internetowej ZDMiKP.

Linie autobusowe

Uprzejmie informujemy, że nie obsługujemy linii nr: 51, 53, 55, 56, 58, 62, 67, 69, 73, 76, 85.

Uwagi dotyczące funkcjonowania tych linii prosimy przekazywać do firmy Mobilis Sp. z o.o..

Bydgoska Karta Miejska

Szanowni Państwo !

Informacji dotyczących Bydgoskiej Karty Miejskiej oraz opłat związanych z przejazdami komunikacją miejską udziela Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej mieszczący się przy ul. Toruńskiej 174a w Bydgoszczy.