Aktualności - Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Główna treść strony

AKTUALNOŚCI KOMUNIKACYJNE

Wszelkie zmiany w funkcjonowaniu lokalnego transportu zbiorowego w Bydgoszczy opracowywane są przez organizatora transportu - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. W celu zapoznania się z aktualnymi informacjami na ten temat należy skorzystać z poniższego linku do strony internetowej ZDMiKP.

 czytaj więcej

PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY

Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. w Bydgoszczy uzyskały certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2018. Tytuł ten od 21 lat nadawany jest przedsiębiorstwom, które rzetelnie i zgodnie z zasadami etyki prowadzą działalność gospodarczą. Proces certyfikacji obejmuje wszystkie aspekty działalności firmy, w tym sposób i styl jej prowadzenia.
Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” afiliowany jest przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

O NAS

Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. w Bydgoszczy funkcjonują w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością gminy miejskiej Bydgoszcz od 2 lutego 1998r. Miasto Bydgoszcz reprezentowane przez Prezydenta Miasta jest jedynym wspólnikiem Spółki i obejmuje 100% udziałów.

Podstawowa działalność prowadzona przez Spółkę to transport pasażerski miejski świadczony komunikacją autobusową i tramwajową. Ponadto Spółka oferuje: najem środków transportu, usługi związane z badaniem technicznym pojazdów w ramach działającej w Spółce Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, udostępnianie zewnętrznych powierzchni taboru i obiektów należących do Spółki w celach reklamowych.

 czytaj więcej

BYDGOSKA KARTA MIEJSKA

Szanowni Państwo !

Informacji dotyczących Bydgoskiej Karty Miejskiej oraz opłat związanych z przejazdami komunikacją miejską udziela Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej mieszczący się przy ul. Toruńskiej 174a w Bydgoszczy, tel. (52) 350-27-07 (Centrum Obsługi Klienta BKM).