Ogłoszenia

zlom

MZK Sp. z o.o. ul. Inowrocławska 11, 85-153 Bydgoszcz ogłaszają sprzedaż złomu o kodzie 16 01 17 w postaci karoserii tramwajowej- 4 sztuk.

  • Nr boczny 332 – ok. 6500 kg
  • Nr boczny 333 – ok. 6500 kg
  • Nr boczny 279 – ok. 6500 kg
  • Nr boczny 280- ok. 6500 kg

Warunki sprzedaży :

  1. Kryterium oceny ofert- najwyższa cena netto za sztukę.
  2. Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych na poszczególny asortyment.
  3. Karta odpadu zostanie wystawiona w oparciu o końcowe ważenie w obecności Sprzedającego w miejscu wskazanym przez Kupującego na terenie miasta Bydgoszczy
  4. Koszty odbioru: przygotowanie do transportu, transport, ewentualna rozbiórka leżą po stronie Kupującego.
  5. Odbiorca i transportujący musi być zarejestrowany w bazie BDO

Informacji o ofercie udziela Dział Zaopatrzenia i Magazynów tel. 694- 473-995. Karoserie tramwajowe można oglądać w dni powszednie w godzinach 7:00 do 13 :00 po uprzednim kontakcie na nr tel. 602-750-782. Oferty pisemne należy dostarczyć do Spółki z dopiskiem : Oferta „zakup złomu tramwajowego” w terminie do 31.03.2023. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia sprzedaży w całości bez podania przyczyny.