Przetargi - Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Główna treść strony

PRZETARGI

Przetargi trwające

Przetargi zakończone

134/2017 DOSTAWY CZĘŚCI LUZOWNIKA TRAMWAJOWEGO
133/2017 Przeprowadzenie w 2018 r. okresowych szkoleń kierowców wykonujących transport drogowy, zatrudnionych w MZK Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy, zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym z dnia 06.09.2001 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1907 z późn. zm.)
132/2017 Dostawy zbieraczy prądu, nakładek węglowych i nabieżników do pantografów tramwajowych
128/2017 Regeneracja kompletnych (wraz z osprzętem) automatycznych skrzyń biegów Voith DIWA oraz tłumików drgań skrętu dla taboru autobusowego
127/2017 Przeprowadzenie w 2018 roku okresowych szkoleń bhp pracowników MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004r w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004r.
125/2017 Dostawy części mechanicznych do tramwaju 805Na - 2 ZADANIA
124/2017 Dostawy fabrycznie nowych opon autobusowych
122/2017 Budowa drogi dojazdowej i chodników do dyżurki MZK usytuowanej w obrębie pętli tramwajowej przy ul. Wyścigowej w Bydgoszczy oraz remont elewacji budynku dyżurki
121/2017 DOSTAWY APARATURY ORAZ CZĘŚCI APARATURY ELEKTRYCZNEJ STEROWNICZEJ, ZABEZPIECZAJĄCEJ I ŁĄCZENIOWEJ
120/2017 Dostawy wyrobów z metali kolorowych
119/2017 Usługa wykonania i dostaw druków
107/2017 DOSTAWY APARATURY ORAZ CZĘŚCI APARATURY ELEKTRYCZNEJ STEROWNICZEJ, ZABEZPIECZAJĄCEJ I ŁĄCZENIOWEJ
102/2017 Dostawy części mechanicznych do tramwaju 805Na – 3 ZADANIA
097/2017 DOSTAWY FABRYCZNIE NOWYCH CZĘŚCI AUTOBUSÓW - 2 ZADANIA (097/2017)

Sprzedaż trwająca

Sprzedaż zakończona


Regulamin zamówień powyżej 6000 euro