Praca - Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Główna treść strony

PRACA

Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko:

Elektromechanika, Mechanika

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie o specjalności mechanika lub elektromechanika samochodowego,
 • dokładność, systematyczność,
 • podstawowa znajomość obsługi komputera,
 • posiadanie prawa jazdy minimum kat ”B”.

Mile widziane:

 • doświadczenie w wykonywaniu napraw pojazdów samochodowych,
 • znajomość obsługi programów diagnostycznych lokalizujących usterki w pojazdach samochodowych.

Zgłoszenia osób zainteresowanych podjęciem pracy winny zawierać

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • mile widziane załączenie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub umiejętności,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Powyższe dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o., 85-153 Bydgoszcz ul. Inowrocławska 11 w Dziale Kadrowo-Administracyjnym w terminie do 28-02-2017r.
Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.