Praca - Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Główna treść strony

PRACA

Oferujemy pracę na stanowisku:

  • elektromontera, elektromechanika,
  • mistrza torów
  • montera sieci trakcyjnych
  • montera torów
  • kierowcy autobusowego

Zatrudnienie na umowę o pracę wraz z pakietem socjalnym.


Osoby zainteresowane prosimy o złożenie dokumentów na adres: MZK Sp. z o.o. ul. Inowrocławska 11, 85-153 Bydgoszcz, od poniedziałku do piątku od 7:00-14:00 telefon: 52 324-94-39 lub 52 324-94-40, e-mail: praca@mzk.bydgoszcz.pl


Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji są Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. w Bydgoszczy, jako pracodawca. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych (z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 15 – 18 oraz 20 -21 RODO), a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia tego procesu. W przypadku wyrażenia zgody na ich przetwarzanie dla celów przyszłych rekrutacji, będą wykorzystywane przez okres 1 roku. Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom.
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22.1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
Szczegółowe zasady przetwarzania przez nas danych osobowych zawiera opublikowana na naszej stronie „Polityka prywatności i plików cookies”.