Ogłoszenia - Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Główna treść strony

OGŁOSZENIA

Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Inowrocławska 11, 85-153 Bydgoszcz ogłaszają sprzedaż niżej wymienionych pojazdów i urządzeń w formie ofertowo-pisemnej:

L.p.Nazwa i typIlośćCena wywoławcza
1.Autobus MERCEDES CONECTO, nr rej. CB 0397 G120 000,- zł.
2.Autobus MERCEDES CONECTO, nr rej. CB 0432 G120 000,- zł.
3.Autobus MERCEDES CONECTO, nr rej. CB 0396 G120 000,- zł.
4.Agregat prądotwórczo-spawalniczy GN W 400 EDEDI
na przyczepie BOX-TRAJLER BT 600AS
115 000,- zł.
5.Elektryczny klucz do kół D.EL.TURBO 200011 000,-zł.
6.Elektryczny klucz do kół D.EL.TURBO 20001800,- zł.
7.Zestaw diagnostyczny WABCO ECAS1750,- zł.
8.Klucz do demontażu piasty wałka przekładni mostu napędowego MAN1500,- zł.

Informacji o przetargu udziela Dział Gł. Energo-Mechanika, tel. 52 324-94-58. Oferty pisemne należy przesłać lub dostarczyć do Spółki z dopiskiem: „Oferta – Dział Gł. Energo-Mechanika” do dnia 11 kwietnia 2018 r (włącznie). Zgłaszający się do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy:

Bank Millenium S.A. 89 1160 2202 0000 0000 6087 6305 lub
PKO BP S.A. 63 1020 1462 0000 7102 0183 3631

Odbiór pojazdów i urządzeń musi nastąpić w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Ubezpieczenie pojazdu z tytułu OC i AC zakupione przez MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy kończy się z dniem sprzedaży. Zastrzegamy sobie prawo wycofania pojazdów, urządzeń i narzędzi z przetargu oraz unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyny.