Ogłoszenia - Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Główna treść strony

OGŁOSZENIA

Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Inowrocławska 11, 85-153 Bydgoszcz ogłaszają sprzedaż niżej wymienionych pojazdów i urządzeń w formie ofertowo-pisemnej:

Lp.Nazwa i typIlośćCena wywoławcza
1Autobus MERCEDES CONECTO, nr rej. CB 5277F120 000 zł
2Autobus VOLVO B10 BLE, nr rej. CB 1779517 000 zł
3Autobus VOLVO B10 BLE, nr rej. CB 3482716 000 zł
4Autobus VOLVO B10 BLE, nr rej. CB 3050616 000 zł
5Autobus VOLVO B10 BLE, nr rej. CB 3297915 500 zł
6Autobus VOLVO B10 BLE, nr rej. CB 1852815 500 zł
7Autobus VOLVO B10 BLE, nr rej. CB 2587415 500 zł
8Autobus VOLVO B10 BLE, nr rej. CB 4207915 500 zł
9Autobus VOLVO B10 BLE, nr rej. CB 2000715 500 zł
10Autobus VOLVO B10 BLE, nr rej. CB 3686715 000 zł
11Dźwignik 1 T11 400 zł
12Wciągnik1350 zł

Informacji o przetargu udziela Dział Gł.Energo-Mechanika, tel. 52 324-94-58. Oferty pisemne należy przesłać lub dostarczyć do Spółki z dopiskiem: „Oferta – Dział Gł.Energo-Mechanika” w terminie 10 dni od daty ogłoszenia przetargu. Zgłaszający się do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy:

Bank Millennium S.A. 89 1160 2202 0000 0000 6087 6305 lub

PKO BP S.A. 63 1020 1462 0000 7102 0183 3631

Odbiór pojazdów i urządzeń musi nastąpić w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Ubezpieczenie pojazdu z tytułu OC i AC zakupione przez MZK Sp.z o.o. w Bydgoszczy kończy się z dniem sprzedaży.

Zastrzegamy sobie prawo wycofania pojazdów i urządzeń z przetargu oraz unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyny.


OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 27.02.2017r. (włącznie)