Kontakt

Dla pasażera

Uwagi dotyczące funkcjonowania komunikacji publicznej:

  • (52) 582-27-64 - w godz. 7.00 - 15.00 w dni robocze - ZDMiKP (Organizator transportu)

Uwagi dotyczące przewozu na linii komunikacyjnej:

  • (52) 324-94-76 - Dział Nadzoru Ruchu MZK (Operator przewozów tramwajowych i autobusowych z wyjątkiem linii obsługiwanych przez Irex-Trans)
  • 571-282-888 - Dyspozytor Irex-Trans Sp. z o.o. (Operator przewozów autobusowych dla linii 51, 53, 55, 56, 58, 62, 67, 69, 73, 76)

Przed zgłoszeniem uwag należy upewnić się, przez którego Operatora jest obsługiwana dana linia autobusowa.

Biuro rzeczy znalezionych:

Formularz kontaktowy przez stronę www:

Adresy i telefony

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2002 r.). Wiadomość powinna zawierać szczegółowe dane takie jak numer linii, kierunek jazdy oraz czas i datę zdarzenia. Jeżeli treść wiadomości będzie naruszała dobra Spółki lub jej pracowników, MZK zastrzegają sobie prawo do adekwatnej reakcji.

AdresTelefonFax
Dział Nadzoru Ruchu
ul. Inowrocławska 11
85-153 Bydgoszcz

Centrala Nadzoru Ruchu
Zgłoszenie awarii, kolizji, wypadku
(52) 324-94-76
(52) 324-94-78


(52) 324-94-30
19285
Zakład Eksploatacji
ul. Inowrocławska 11
85-153 Bydgoszcz
(52) 324-94-53


Kierownik Działu Eksploatacji Autobusów
ul. Inowrocławska 11
85-153 Bydgoszcz
(52) 324-94-27


Kierownik Działu Eksploatacji Tramwajów
ul. Torunska 278
85-831 Bydgoszcz
(52) 324-94-68


Zakład Autobusowy
ul. Inowrocławska 11
85-153 Bydgoszcz
(52) 324-94-50


(52) 324-94-51


Zakład Tramwajowy
ul. Torunska 278
85-831 Bydgoszcz
(52) 324-94-65


(52) 324-94-66


Główny Księgowy
ul. Inowrocławska 11
85-153 Bydgoszcz
(52) 324-94-44


Dział Księgowości
ul. Inowrocławska 11
85-153 Bydgoszcz
(52) 324-94-99
(52) 324-94-06

Stacja Kontroli Pojazdów
ul. Inowrocławska 11
85-153 Bydgoszcz
(52) 324-94-00
(52) 324-94-10
wew. 269, 270
Pogotowie Sieci
ul. Toruńska 278
85-831 Bydgoszcz
(52) 324-94-74


Pogotowie Torów
ul. Toruńska 278
85-831 Bydgoszcz
(52) 324-94-73


Dział ds. Pracowniczych
ul. Inowrocławska 11
85-153 Bydgoszcz
(52) 324-94-39
(52) 324-94-40

Dział Zamówień Publicznych
ul. Inowrocławska 11
85-153 Bydgoszcz
(52) 324-94-49
(52) 324-94-96

Dział Infrastruktury Torowo-Sieciowej
ul. Toruńska 278
85-831 Bydgoszcz
(52) 324-94-75
(52) 324-94-72
(52) 324-94-71
Dział Techniczno-Zaopatrzeniowy (autobusy)
ul. Inowrocławska 11
85-153 Bydgoszcz
(52) 324-94-09
(52) 324-94-15
(52) 324-94-63
(52) 324-94-54


Dział Techniczno-Zaopatrzeniowy (tramwaje)
ul. Toruńska 278
85-831 Bydgoszcz
(52) 324-94-52
(52) 324-94-69
(52) 324-94-81
Dział Organizacji - Reklama
ul. Inowrocławska 11
85-153 Bydgoszcz
(52) 324-94-24


Dział Zaopatrzenia i Magazynów
Magazyn
ul. Inowrocławska 11
85-153 Bydgoszcz
(52) 324-94-59
(52) 324-94-04


Dział Inwestycji i Remontów
ul. Inowrocławska 11
85-153 Bydgoszcz
(52) 324-94-42


Dział Ruchu i Ochrony
ul. Inowrocławska 11
85-153 Bydgoszcz
(52) 324-94-12


Zarząd Spółki
ul. Inowrocławska 11
85-153 Bydgoszcz
zarz@mzk.bydgoszcz.pl
(52) 324-94-35(52) 324-94-38