Kontakt

Dla pasażera

Uwagi dotyczące funkcjonowania komunikacji publicznej:

Uwagi dotyczące przewozu na linii komunikacyjnej:

  • (52) 324-94-76 - Dział Nadzoru Ruchu MZK (Operator przewozów tramwajowych i autobusowych z wyjątkiem linii obsługiwanych przez Mobilis)

Przed zgłoszeniem uwag należy upewnić się, przez którego Operatora jest obsługiwana dana linia autobusowa.

Biuro rzeczy znalezionych:

Formularz kontaktowy przez stronę www:

Adresy i telefony

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2002 r.). Wiadomość powinna zawierać szczegółowe dane takie jak numer linii, kierunek jazdy oraz czas i datę zdarzenia. Jeżeli treść wiadomości będzie naruszała dobra Spółki lub jej pracowników, MZK zastrzegają sobie prawo do adekwatnej reakcji.

AdresTelefonFax
Dział Nadzoru Ruchu
ul. Inowrocławska 11
85-153 Bydgoszcz

Centrala Nadzoru Ruchu
Zgłoszenie awarii, kolizji, wypadku
(52) 324-94-76
(52) 324-94-78


(52) 324-94-30
19285
Zakład Eksploatacji
ul. Inowrocławska 11
85-153 Bydgoszcz
(52) 324-94-53


Kierownik Działu Eksploatacji Autobusów
ul. Inowrocławska 11
85-153 Bydgoszcz
(52) 324-94-27


Kierownik Działu Eksploatacji Tramwajów
ul. Torunska 278
85-831 Bydgoszcz
(52) 324-94-68


Zakład Autobusowy
ul. Inowrocławska 11
85-153 Bydgoszcz
(52) 324-94-50


(52) 324-94-51


Zakład Tramwajowy
ul. Torunska 278
85-831 Bydgoszcz
(52) 324-94-65


(52) 324-94-66


Główny Księgowy
ul. Inowrocławska 11
85-153 Bydgoszcz
(52) 324-94-44


Dział Księgowości
ul. Inowrocławska 11
85-153 Bydgoszcz
(52) 324-94-99
(52) 324-94-06

Stacja Kontroli Pojazdów
ul. Inowrocławska 11
85-153 Bydgoszcz
(52) 324-94-00
(52) 324-94-10
wew. 269, 270
Pogotowie Sieci
ul. Toruńska 278
85-831 Bydgoszcz
(52) 324-94-74


Pogotowie Torów
ul. Toruńska 278
85-831 Bydgoszcz
(52) 324-94-73


Dział ds. Pracowniczych
ul. Inowrocławska 11
85-153 Bydgoszcz
(52) 324-94-39
(52) 324-94-40

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
ul. Inowrocławska 11
85-153 Bydgoszcz
iod@mzk.bydgoszcz.pl
(52) 324-94-10
wew. 234
Dział Zamówień Publicznych
ul. Inowrocławska 11
85-153 Bydgoszcz
(52) 324-94-49
(52) 324-94-96

Dział Infrastruktury Torowo-Sieciowej
ul. Toruńska 278
85-831 Bydgoszcz
(52) 324-94-75
(52) 324-94-72
(52) 324-94-71
Dział Techniczno-Zaopatrzeniowy (autobusy)
ul. Inowrocławska 11
85-153 Bydgoszcz
(52) 324-94-09
(52) 324-94-15
(52) 324-94-63
(52) 324-94-54


Dział Techniczno-Zaopatrzeniowy (tramwaje)
ul. Toruńska 278
85-831 Bydgoszcz
(52) 324-94-52
(52) 324-94-69
(52) 324-94-81
Dział Organizacji - Reklama
ul. Inowrocławska 11
85-153 Bydgoszcz
(52) 324-94-24


Dział Zaopatrzenia i Magazynów
Magazyn
ul. Inowrocławska 11
85-153 Bydgoszcz
(52) 324-94-59
(52) 324-94-04


Dział Inwestycji i Remontów
ul. Inowrocławska 11
85-153 Bydgoszcz
(52) 324-94-42


Dział Ruchu i Ochrony
ul. Inowrocławska 11
85-153 Bydgoszcz
(52) 324-94-12


Zarząd Spółki
ul. Inowrocławska 11
85-153 Bydgoszcz
zarz@mzk.bydgoszcz.pl
(52) 324-94-35(52) 324-94-38