Spotkanie z kierownictwem ws. optymalizacji w MZK

W dniu 13.01.2023r., odbyła się narada zarządu z kierownictwem spółki w zakresie analizy rozwiązań i wdrożeń optymalizacyjnych w przedsiębiorstwie. Poddano dyskusji możliwości zmiany realizowanych w przedsiębiorstwie strategii eksploatacyjnych oraz utrzymania bieżącego taboru. Propozycje zaproponowane przez zarząd zostaną poddane weryfikacji pod kątem technicznych i organizacyjnych możliwości wdrożenia. Do głównych tematów podjętych na spotkaniu należały:

  • Weryfikacja stawek pracy w zakresie wykonywanych napraw powypadkowych,
  • Możliwości świadczenia usług zewnętrznych np.: mycia pojazdów ciężarowych,
  • Przygotowanie na zewnątrz oferty Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów,
  • Optymalizacji zużycia energii przez systemy ogrzewania i klimatyzacji,
  • Zintensyfikowanie reklamy dotyczącej wynajmu pomieszczeń biurowych i gospodarczych w budynkach przy ul. Inowrocławskiej.

Podobne wpisy