SPECJALISTA w Dziale Inwestycji i Remontów

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie techniczne,
 • staż pracy minimum 2 lata na podobnym stanowisku,
 • znajomość ustawy prawo budowlane,
 • znajomość zasad przedmiarowania,
 • umiejętność obsługi komputera.

Mile widziane:

 • znajomość zasad kosztorysowania robót budowlanych,
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zakres wykonywanych zadań:

 • przygotowanie dokumentacji dla realizacji zamierzeń inwestycyjnych i remontowych Spółki w zakresie rzeczowym takich jak opis przedmiotu zamówienia i obmiarów robót,
 • udział w prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych prowadzonych w Spółce,
 • udział w bieżących i okresowych przeglądach obiektów budowlanych, budynków oraz instalacji zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Spółki,
 • przygotowanie planów zużycia i zabezpieczenia dostaw energii cieplnej, wody, odbioru ścieków oraz prowadzenie prawidłowej gospodarki w tym zakresie,
 • dbałość o kompletność dokumentacji projektowej i wykonawczej,
 • kompletowanie dokumentacji wykonawczej, odbiorowej i powykonawczej,
 • realizacja i uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych,
 • przygotowywanie okresowych informacji i sprawozdań z realizacji zadań objętych zakresem działania Działu Inwestycji i Remontów.

Oferujemy:

 • praca na podstawie umowy o pracę w stabilnej firmie,
 • bezpłatny bilet sieciowy na wszystkie linie lokalnego transportu zbiorowego,
 • pakiet socjalny dla pracownika i rodziny,
 • nieoprocentowane pożyczki w ramach kasy zapomogowo-pożyczkowej,
 • miła atmosfera oraz możliwość rozwoju osobistego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres rekrutacja@mzk.bydgoszcz.pl – w tytule należy wpisać SPECJALISTA w Dziale Inwestycji i Remontów.


Mechanik w Stacji Obsługi

Wymagania

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe lub świadectwo czeladnicze/mistrzowskie

Zakres wykonywanych zadań:

 • dokonywanie stosowanych napraw ogumienia
 • dokonywanie wymian zużytego ogumienia
 • wykonywanie okresowych zamian ogumienia
 • klasyfikowanie zużytego ogumienie – zdania go do magazynu z odpowiednim przeznaczeniem
 • dokonywanie oceny przyczyn przedwczesnego zużycia ogumienia
 • zamawianie opony oraz materiałów niezbędne do ich naprawy

Elektromechanik w Stacji Obsługi

Zakres wykonywanych zadań:

 • diagnozowanie i naprawa zgłaszanych usterek w autobusach,
 • wykonywanie zakresu Obsług technicznych i Obsług codziennych w autobusach,
 • diagnozowanie, programowanie i parametryzacja układów EDC, SCR, ABS/EBS, ASR, ECAS,
 • demontaż i montaż części zamiennych i podzespołów, weryfikacja ich stanu technicznego.

Wymagania:

 • ukończona szkoła o specjalności elektromechanika, technika lub elektronika pojazdów samochodowych,
 • praktyka w wykonywaniu napraw pojazdów samochodowych,
 • podstawowa znajomość obsługi komputera. Wskazane doświadczenie w obsłudze programów diagnostycznych lokalizujących usterki w pojazdach samochodowych,
 • prawo jazdy kategorii – Co najmniej kategorii B,
 • stan zdrowia pozwalający pracować w systemie zmianowym (w tym w porze nocnej).

Mile widziane:

 • praktyka w naprawach pojazdów ciężarowych lub autobusów.

Oferujemy:

 • praca na podstawie umowy o pracę w stabilnej firmie,
 • bezpłatny bilet sieciowy na wszystkie linie lokalnego transportu zbiorowego,
 • pakiet socjalny dla pracownika i rodziny,
 • nieoprocentowane pożyczki w ramach kasy zapomogowo-pożyczkowej,
 • miła atmosfera oraz możliwość rozwoju osobistego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres rekrutacja@mzk.bydgoszcz.pl – w tytule należy wpisać: ELEKTROMECHANIK w Stacji Obsługi.


KIEROWCA AUTOBUSOWY

Wymagania:

 • brak wyroku sądu w zakresie zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
 • prawo jady kat. D z kodem 95,

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie przewozów w komunikacji miejskiej zgodnie z rozkładem jazdy,
 • dbałość o powierzony tabor.

Jeżeli nie posiadasz prawa jazdy kat.D, ale:

 • masz ukończone 23 lata,
 • posiadasz prawo jazdy kat.B lub C, oferujemy pokrycie kosztów uzyskania wymaganych uprawnień.

Warunki pracy:

 • Praca w trybie zmianowym, również w porze nocnej.

Oferujemy:

 • praca na podstawie umowy o pracę w stabilnej firmie,
 • bezpłatny bilet sieciowy na wszystkie linie lokalnego transportu zbiorowego,
 • pakiet socjalny dla pracownika i rodziny,
 • nieoprocentowane pożyczki w ramach kasy zapomogowo-pożyczkowej,
 • miła atmosfera oraz możliwość rozwoju osobistego,
 • uczciwość i zaufanie we wzajemnych relacjach.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie CV poprzez adres mailowy rekrutacja@mzk.bydgoszcz.pl – w tytule należy wpisać: KIEROWCA AUTOBUSOWY.


MONTER TORÓW W WYDZIALE INFRASTRUKTURY TOROWO-SIECIOWEJ

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe,
 • uprawnienia spawacza elektrycznego i gazowego

lub/i

 • prawo jady kat. C (mile widziane uprawnienia do obsługi żurawia na pojeździe).

Oferujemy:

 • praca na podstawie umowy o pracę w stabilnej firmie,
 • bezpłatny bilet sieciowy na wszystkie linie lokalnego transportu zbiorowego,
 • pakiet socjalny dla pracownika i rodziny,
 • nieoprocentowane pożyczki w ramach kasy zapomogowo-pożyczkowej,
 • miła atmosfera oraz możliwość rozwoju osobistego,
 • uczciwość i zaufanie we wzajemnych relacjach.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie CV poprzez adres mailowy rekrutacja@mzk.bydgoszcz.pl – w tytule należy wpisać: MONTER TORÓW.


MONTER SIECI TRAKCYJNEJ W WYDZIALE INFRASTRUKTURY TOROWO-SIECIOWEJ


Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe o profilu elektrycznym lub elektronicznym,
 • doświadczenie zawodowe związane z wykształceniem minimum 1 rok,
 • uprawnienia energetyczne na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu na urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne w Grupie I ( pkt. 2, 8 i 10 ),
 • prawo jady kat. B.

W przypadku braku odpowiednich uprawnień energetycznych oferujemy pokrycie kosztów kursu i egzaminu.

Oferujemy:

 • darmowy bilet roczny na komunikację miejską,
 • pakiet socjalny (dofinansowania: świąteczne, do wypoczynku pracowników, kolonii i obozów dzieci pracowników, zapomogi),
 • nieoprocentowane pożyczki w ramach kasy zapomogowo-pożyczkowej,
 • miłą atmosferę.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie CV poprzez adres mailowy rekrutacja@mzk.bydgoszcz.pl – w tytule należy wpisać: MONTER SIECI TRAKCYJNEJ – WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY TOROWO-SIECIOWEJ.


MONTER STACJI TRAKCYJNYCH W WYDZIALE INFRASTRUKTURY TOROWO-SIECIOWEJ

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe o profilu elektrycznym, elektronicznym lub automatyka urządzeń elektrycznych,
 • doświadczenie zawodowe związane z wykształceniem minimum 1 rok,
 • uprawnienia energetyczne na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu na urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne

w Grupie I ( pkt. 2, 3 i 10 ),

 • prawo jady kat. B.

W przypadku braku odpowiednich uprawnień energetycznych oferujemy pokrycie kosztów kursu i egzaminu.

Oferujemy:

 • darmowy bilet roczny na komunikację miejską,
 • pakiet socjalny (dofinansowania: świąteczne, do wypoczynku pracowników, kolonii i obozów dzieci pracowników, zapomogi),
 • nieoprocentowane pożyczki w ramach kasy zapomogowo-pożyczkowej,
 • miłą atmosferę.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie CV poprzez adres mailowy rekrutacja@mzk.bydgoszcz.pl – w tytule należy wpisać: MONTER STACJI TRAKCYJNYCH – WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY TOROWO-SIECIOWEJ.


ELEKTROMONTER/MECHANIK W DZIALE NAPRAW I REMONTÓW TRAMWAJÓW

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe profilowe,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • mile widziane: prawo jady kat. B, uprawnienia do obsługi wózków widłowych, SEP elektryczne.

Zakres obowiązków:

 • prace elektromechaniczne lub mechaniczne, zależnie od stanowiska,
 • wykonywanie przeglądów tramwajów zgodnie z DTR producenta,
 • weryfikacja usterek w tramwajach,
 • naprawa tramwajów.

Oferujemy:

 • darmowy bilet roczny na komunikację miejską,
 • pakiet socjalny (dofinansowania: świąteczne, do wypoczynku pracowników, kolonii i obozów dzieci pracowników, zapomogi),
 • nieoprocentowane pożyczki w ramach kasy zapomogowo-pożyczkowej,
 • miłą atmosferę.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie CV poprzez adres mailowy rekrutacja@mzk.bydgoszcz.pl – w tytule należy wpisać: ELEKTROMONTER/MECHANIK W DZIALE NAPRAW I REMONTÓW TRAMWAJÓW.Informacja dla osób ubiegających się o pracę w Miejskich Zakładach Komunikacyjnych, Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

 1. osoba ubiegająca się o pracę, zobowiązana jest podać dane osobowe, o których mowa w art. 221 §1  Kodeksu pracy, to znaczy: a) imię i nazwisko, b) datę urodzenia, c) dane służące do kontaktu (np. numer  telefonu lub adres do korespondencji mailowej), d) wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, e) przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 2. jeżeli szczególne przepisy prawa tego wymagają, należy na nasze żądanie udzielić także
  innych informacji, zgodnie z treścią art. 221 §4 Kodeksu pracy;
 3. gdy chcą nam Państwo – z własnej inicjatywy – przekazać dodatkowe dane, wymienione
  w art. 9 ust.1 RODO (np. o stanie swego zdrowia), prosimy o zawarcie w przesyłanej
  aplikacji oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących
  szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.”
 4. w przypadku chęci uczestniczenia w kolejnych naborach prowadzonych przez MZK,
  prosimy o złożenie następującego oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich  w kolejnych naborach prowadzonych przez MZK przez okres najbliższych 12 miesięcy.”
 5. cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie  ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody  przed jej cofnięciem;
 6. osoby, których aplikacje zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane a ich oferty zostaną zniszczone po zakończeniu rekrutacji (z wyłączeniem ofert osób, które wyraziły zgodę na ich wykorzystanie w kolejnych naborach).

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do pracy w MZK

Administrator

Administratorem Państwa danych, przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji, są Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o., 85-153 Bydgoszcz, ul. Inowrocławska 11, reprezentowane przez Zarząd.

Ochrona danych

Mogą się Państwo kontaktować z pracownikiem ochrony danych osobowych pod adresem:

 1. Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o., 85-153 Bydgoszcz, ul. Inowrocławska 11;
 2. e-mail: iod@mzk.bydgoszcz.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

MZK będą przetwarzały Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zostaną zawarte dodatkowe dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, na ich przetwarzanie konieczna będzie Państwa pisemna zgoda , która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie instytucjom, które przepisami prawa są uprawnione do ich otrzymania. Ponadto mogą być ujawnione podmiotom, z którymi MZK zawarły stosowną umowę, np. o świadczenie usług informatycznych, prowadzenie obsługi prawnej, szkoleń, itp.

Okres przechowywania danych

Państwa dane, zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym, będą przechowywane do jego zakończenia, zaś w przypadku wyrażenia zgody na udział w kolejnych rekrutacjach, przez okres 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. usunięcia danych osobowych;
 5. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.