Defibrylatory AED Philips FRx Standard

Z myślą o bezpieczeństwie swoich pracowników, Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. z siedzibą  w Bydgoszczy zdecydowały się na wykorzystanie środków otrzymanych z Funduszu Prewencyjnego PZU na zakup sprzętu ratującego życie.

W związku z powyższym informujemy, że zakupiliśmy i zamontowaliśmy cztery aparaty AED, czyli defibrylatory AED Philips FRx Standard. Zakup trzech defibrylatorów został sfinansowany ze środków pozyskanych z funduszu prewencyjnego PZU. Zakup czterech defibrylatorów umieszczonych w budynkach pozwoli niezwłocznie dotrzeć  pracownikom do urządzeń, w celu udzielenia pomocy poszkodowanym.

Defibrylatory z szafkami zostały zamontowane w nw. miejscach:
§  Zajezdnia Autobusowa – ul. Inowrocławska 11: dyspozytornia autobusowa;
§  Zajezdnia Tramwajowa – ul. Toruńska 278: dyspozytornia tramwajowa;
§  Pętla Tramwajowa – ul. gen. T. Bora- Komorowskiego 119: dyspozytornia autobusowa i tramwajowa;
§  Zajezdnia Autobusowa – ul. Inowrocławska 11: biuro mistrza Stacji Obsługi

Ponadto zakupiono fantom i defibrylator szkoleniowy do przeprowadzania cyklicznych szkoleń pracowników Spółki z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Przeprowadzenie szkoleń tematycznych z zakresu działania defibrylatora pozwoli pracownikom podnieść dotychczasową wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Podobne wpisy