Dla pasażera

Wiadomość zostanie dostarczona do sekretariatu Zarządu Spółki.

Uprzejmie informujemy, że nie obsługujemy linii nr: 51, 53, 55, 56, 58, 62, 67, 69, 73, 76, 85
Uwagi dotyczące funkcjonowania tych linii prosimy przekazywać do firmy Mobilis Sp. z o.o.

Prosimy nie pisać do nas w sprawach związanych z:

 • Bydgoską Kartą Miejską,
 • rozkładami jazdy,
 • cenami biletów,
 • kontrolą biletów,
 • trasami przejazdu,
 • przystankami.

W sprawach tych proszę kontaktować się z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2002 r.)



  Uwagi dotyczące funkcjonowania komunikacji publicznej – ZDMiKP (Organizator transportu)

  Uwagi dotyczące przewozów tramwajowych i autobusowych – Dział Nadzoru Ruchu MZK Sp. z o.o. (Operator przewozów)

  (wyjątkiem linii obsługiwanych przez Mobilis Sp. z o.o.: 51, 53, 55, 56, 58, 62, 67, 69, 73, 76, 85)

  Przed zgłoszeniem uwag należy upewnić się, przez którego Operatora obsługiwana jest dana linia autobusowa.

  Biuro rzeczy znalezionych:

  Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2002 r.). Wiadomość powinna zawierać szczegółowe dane takie jak numer linii, kierunek jazdy oraz czas i datę zdarzenia. Jeżeli treść wiadomości będzie naruszała dobra Spółki lub jej pracowników, MZK zastrzegają sobie prawo do adekwatnej reakcji.

  Adresy i telefony

  AdresTelefonFax
  Dział Nadzoru Ruchu
  ul. Inowrocławska 11
  85-153 Bydgoszcz

  Centrala Nadzoru Ruchu
  Zgłoszenie awarii, kolizji, wypadku
  (52) 324-94-76
  (52) 324-94-78


  (52) 324-94-30
  19285
  Kancelaria Spółki – reklama
  ul. Inowrocławska 11
  85-153 Bydgoszcz
  (52) 324-94-24

  Dział Kadr i Płac
  ul. Inowrocławska 11
  85-153 Bydgoszcz

  Kadry – kierowcy/motorniczy
  Kadry – administracja/zaplecze
  Płace




  (52) 324-94-14
  (52) 324-94-40
  (52) 324-94-95
  Główny Księgowy
  ul. Inowrocławska 11
  85-153 Bydgoszcz
  (52) 324-94-44

  Dział Ekonomiczno-Księgowy
  ul. Inowrocławska 11
  85-153 Bydgoszcz
  (52) 324-94-99
  (52) 324-94-06
  Dział Zaopatrzenia i Magazynów
  Magazyn
  ul. Inowrocławska 11
  85-153 Bydgoszcz
  (52) 324-94-59
  (52) 324-94-04

  Dział Zamówień Publicznych
  ul. Inowrocławska 11
  85-153 Bydgoszcz
  (52) 324-94-49
  (52) 324-94-96
  Zakład Eksploatacji
  ul. Inowrocławska 11
  85-153 Bydgoszcz
  (52) 324-94-53

  Dział Eksploatacji Autobusów
  ul. Inowrocławska 11
  85-153 Bydgoszcz
  (52) 324-94-27

  Dział Eksploatacji Tramwajów
  ul. Torunska 278
  85-831 Bydgoszcz
  (52) 324-94-68

  Zakład Autobusowy
  ul. Inowrocławska 11
  85-153 Bydgoszcz
  (52) 324-94-50

  (52) 324-94-51

  Stacja Kontroli Pojazdów
  ul. Inowrocławska 11
  85-153 Bydgoszcz
  (52) 324-94-00
  (52) 324-94-10
  wew. 269, 270
  Dział Techniczno-Zaopatrzeniowy (autobusy)
  ul. Inowrocławska 11
  85-153 Bydgoszcz
  (52) 324-94-09
  (52) 324-94-15
  (52) 324-94-63
  (52) 324-94-54

  Zakład Tramwajowy
  ul. Torunska 278
  85-831 Bydgoszcz
  (52) 324-94-65

  (52) 324-94-66

  Dział Techniczno-Zaopatrzeniowy (tramwaje)
  ul. Toruńska 278
  85-831 Bydgoszcz
  (52) 324-94-52
  (52) 324-94-69
  (52) 324-94-81
  Wydział Infrastruktury Torowo-Sieciowej
  ul. Toruńska 278
  85-831 Bydgoszcz
  (52) 324-94-75
  (52) 324-94-72
  (52) 324-94-71



  Pogotowie Sieci
  ul. Toruńska 278
  85-831 Bydgoszcz
  (52) 324-94-74

  Pogotowie Torów
  ul. Toruńska 278
  85-831 Bydgoszcz
  (52) 324-94-73

  Dział Inwestycji i Remontów
  ul. Inowrocławska 11
  85-153 Bydgoszcz
  (52) 324-94-42

  Dział Regulacji Ruchu
  ul. Inowrocławska 11
  85-153 Bydgoszcz
  (52) 324-94-12

  Ochrona Danych Osobowych
  ul. Inowrocławska 11
  85-153 Bydgoszcz
  iod@mzk.bydgoszcz.pl
  (52) 324-94-10
  (52) 324-94-57
  wew. 234






  Zarząd Spółki
  ul. Inowrocławska 11
  85-153 Bydgoszcz
  zarz@mzk.bydgoszcz.pl
  (52) 324-94-35


  (52) 324-94-38

  Adresu skrzynki ePUAP: /MZKSPzoo/SkrytkaESP