KONFERENCJA NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA TRAMWAJÓW

W Bydgoszczy Trwa III Konferencja pod nazwą Nowoczesne Technologie dla Tramwajów organizowana przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

W trakcie konferencji omawiane są zagadnienia dotyczące obszarów IT ale również napraw i remontów taboru tramwajowego. Jest to niezwykła okazja do wymiany doświadczeń w zakresie utrzymania taboru tramwajowego.

Referat prezentowany przez MZK dotyczył: Bezpieczeństwa w przewozach tramwajowych, w trakcie którego poruszona została problematyka korzystania z telefonów komórkowych wśród prowadzących pojazdy, szczególnie dotyczy to grupy młodych kierowców i motorniczych i jest zjawiskiem globalnym z którym borykają się operatorzy w całym kraju. W Czwartek 18 maja przewidziane są warsztaty zorganizowane przez HARTING Polska sp. z o.o. i PIXEL Sp. z o.o.

Podobne wpisy