SKM - Sekcja Komunikacji Miejskiej - Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Główna treść strony

SKM - SEKCJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Sekcja Komunikacji Miejskiej powstała przy Towarzystwie Miłośników Miasta Bydgoszczy w listopadzie 1999 roku.

Do zadań sekcji należy:

 • Upowszechnianie wiedzy i historii o dziejach komunikacji miejskiej w Bydgoszczy.
 • Opracowanie i wydanie materiałów o historii komunikacji miejskiej w Bydgoszczy oraz wydanie okolicznościowych kart pocztowych ze zdjęciami pojazdów komunikacji miejskiej.
 • Upowszechnianie historii komunikacji miejskiej oraz Bydgoszczy poprzez wystawę eksponatów w zabytkowych środkach komunikacji miejskiej.
 • Uruchomienie linii tramwajowej RETRO.
 • Zabezpieczenie starych wozów tramwajowych i autobusów przed kasacją oraz ich odbudowa.
 • Utworzenie muzeum komunikacji miejskiej oraz gospodarki komunalnej.
 • Zbieranie pamiątek (zdjęć, publikacji, eksponatów) dotyczących komunikacji miejskiej.
 • Spotkania klubowe połączone z dyskusją o komunikacji miejskiej.

Dotychczasowy dorobek sekcji to:

 • Zorganizowanie tramwaju "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy" w 2000, 2001 i 2002r.
 • Zorganizowanie spotkania miłośników komunikacji miejskiej z całej Polski oraz podróż starymi tramwajami po Bydgoszczy w 2000 i 2001r.
 • Zgromadzenie na rzecz przyszłego muzeum kilku wagonów tramwajowych oraz 20 autobusów.

Najbliższe plany to:

 • Odbudowa i uruchomienie tramwaju konnego na ul. Dworcowej.
 • Utworzenie muzeum komunikacji miejskiej.
 • Sprowadzenie dwóch wraków tramwajowych z okolic Chojnic.

Osoby zainteresowane naszą pasją zapraszamy do naszej akcji, a szczególnie bardzo miło widzimy sponsorów, którzy chcą wspomóc w naszych ambitnych planach.

Kontakt z Sekcją Komunikacji Miejskiej:

 • Listownie:

  Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy
  Skrytka pocztowa nr 17
  85-169 Bydgoszcz 37

 • Telefonicznie:

  Stanisław Sitarek
  Tel. (52) 324-94-60
  lub w godz. popołudniowych (52) 344-14-39