Przetarg 174/2018 - Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Główna treść strony

PRZETARG 174/2018

Dostawy pasków klinowych

Zamawiający wprowadza modyfikację zapisów SIWZ polegającą na zmianie zapisu Działu VIII pkt 9 o treści:

"Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres: Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o., 85-153 Bydgoszcz, ul. Inowrocławska 11, pokój 105, oraz oznakowane następująco:

„Oferta w przetargu nieograniczonym na: dostawy fabrycznie nowych filtrów do autobusów marki Solaris   - nie otwierać przed dniem 10.01.2019 r. do godz. 11.00”.

otrzymuje brzmienie:

"Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres: Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o., 85-153 Bydgoszcz, ul. Inowrocławska 11, pokój 105, oraz oznakowane następująco:

„Oferta w przetargu nieograniczonym na: dostawy pasków klinowych   - nie otwierać przed dniem 10.01.2019 r. do godz. 11.00”.


Pliki:

Nazwa Rozmiar
174_OGLOSZENIE.pdf
25 KB
174_SIWZ.pdf
190 KB
174_tabela.xls
40 KB