Przetarg 121/2020 - Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Główna treść strony

PRZETARG 121/2020

Dostawa agregatu spawalniczego 400A firmy Linkoln typ Vantage 410 z wyposażeniem

Mając na względzie fakt pojawienia się trudności w składaniu przez Wykonawców ofert w formie pisemnej,  w związku z trwającym stanem epidemii, Zamawiający dopuszcza składanie ofert w prowadzonych postępowaniach regulaminowych także w wersji elektronicznej.

Zatem zachęcamy Wykonawców do skorzystania z możliwości złożenia oferty elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferty w wersji elektronicznej można składać na skrzynkę  ePUAP pod adresem: /MZKSPzoo/SkrytkaESP albo na adres email: zam.publiczne@mzk.bydgoszcz.pl.

Jednocześnie informujemy, że forma ta nie wyklucza złożenia oferty na piśmie za pomocą operatora pocztowego.

15.09.2020 r. umieszczono SIWZ wraz z załącznikami


Pliki:

Nazwa Rozmiar
121-OGLOSZENIE.pdf
26 KB
121_SIWZ.pdf
187 KB