Przetarg 116/2020 - Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Główna treść strony

PRZETARG 116/2020

USŁUGI ODBIORU ODPADÓW WYTWARZANYCH I MAGAZYNOWANYCH W MIEJSKICH ZAKŁADACH KOMUNIKACYJNYCH SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY (ZGODNIE Z USTAWĄ O ODPADACH Z DNIA 14.12.2012R. (DZ.U.2020.797 T.J.) Z DWÓCH INSTALACJI PRZY UL. TORUŃSKIEJ 278 I INOWROCŁAW

Mając na względzie fakt pojawienia się trudności w składaniu przez Wykonawców ofert w formie pisemnej,  w związku z trwającym stanem epidemii, Zamawiający dopuszcza składanie ofert w prowadzonych postępowaniach regulaminowych także w wersji elektronicznej.

Zatem zachęcamy Wykonawców do skorzystania z możliwości złożenia oferty elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferty w wersji elektronicznej można składać na skrzynkę  ePUAP pod adresem: /MZKSPzoo/SkrytkaESP albo na adres email: zam.publiczne@mzk.bydgoszcz.pl.

Jednocześnie informujemy, że forma ta nie wyklucza złożenia oferty na piśmie za pomocą operatora pocztowego.

10.09.2020 r. - umieszczono ogłoszenie oraz SIWZ z załącznikami

 


Pliki:

Nazwa Rozmiar
116-OGLOSZENIE.pdf
26 KB
116_SIWZ.pdf
173 KB
116-załącznik 1a.xls
36 KB