Przetarg 084/2020 - Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Główna treść strony

PRZETARG 084/2020

DOSTAWY FOTELI MOTORNICZYCH

Mając na względzie fakt pojawienia się trudności w składaniu przez Wykonawców ofert w formie pisemnej,  w związku z trwającym stanem epidemii, Zamawiający dopuszcza składanie ofert w prowadzonych postępowaniach regulaminowych także w wersji elektronicznej.

Zatem zachęcamy Wykonawców do skorzystania z możliwości złożenia oferty elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferty w wersji elektronicznej można składać na skrzynkę  ePUAP pod adresem: /MZKSPzoo/SkrytkaESP albo na adres email: zam.publiczne@mzk.bydgoszcz.pl.

Jednocześnie informujemy, że forma ta nie wyklucza złożenia oferty na piśmie za pomocą operatora pocztowego.

[23.06.2020r] Umieszczono Ogłoszenie, SIWZ wraz z załącznikami

[29.06.2020r.] Odpowiedzi na pytania

[01.07.2020r.] Odpowiedzi na pytania

[08.07.2020r.] Przedłużono termin składania ofert do 16.07.2020r.


Pliki: