Przetarg 082/2020 - Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Główna treść strony

PRZETARG 082/2020

Dostawy armatury wod-kan, osprzętu sanitarnego oraz materiałów eksploatacyjnych do utrzymania obiektów

ogłoszenie i SIWZ umieszczono 22.06.2020 r.

Mając na względzie fakt pojawienia się trudności w składaniu przez Wykonawców ofert w formie pisemnej,  w związku z trwającym stanem epidemii, Zamawiający dopuszcza składanie ofert w prowadzonych postępowaniach regulaminowych także w wersji elektronicznej.

Zatem zachęcamy Wykonawców do skorzystania z możliwości złożenia oferty elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferty w wersji elektronicznej można składać na skrzynkę  ePUAP pod adresem: /MZKSPzoo/SkrytkaESP albo na adres email: zam.publiczne@mzk.bydgoszcz.pl.

Jednocześnie informujemy, że forma ta nie wyklucza złożenia oferty na piśmie za pomocą operatora pocztowego.

 


Pliki:

Nazwa Rozmiar
082-OGLOSZENIE.pdf
25 KB
082_SIWZ.pdf
173 KB
082_zaąłcznik 1a.xls
204 KB