Przetarg 070/2020 - Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Główna treść strony

PRZETARG 070/2020

DOSTAWY CZĘŚCI DO UKŁADU KLIMATYZACJI I OGRZEWANIA EBERSPAECHER

Mając na względzie fakt pojawienia się trudności w składaniu przez Wykonawców ofert w formie pisemnej,  w związku z trwającym stanem epidemii, Zamawiający dopuszcza składanie ofert w prowadzonych postępowaniach regulaminowych także w wersji elektronicznej.

Zatem zachęcamy Wykonawców do skorzystania z możliwości złożenia oferty elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferty w wersji elektronicznej można składać na skrzynkę  ePUAP pod adresem: /MZKSPzoo/SkrytkaESP albo na adres email: zam.publiczne@mzk.bydgoszcz.pl.

Jednocześnie informujemy, że forma ta nie wyklucza złożenia oferty na piśmie za pomocą operatora pocztowego.

[19.05.2020r] Umieszczono Ogloszenie, SIWZ wraz z załącznikami


Pliki:

Nazwa Rozmiar
070_OGLOSZENIE.pdf
192 KB
070_SIWZ.pdf
863 KB
070_tabela_zal_1a.xls
238 KB