Przetarg 062/2020 - Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Główna treść strony

PRZETARG 062/2020

DOSTAWY ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH – 5 ZADAŃ

Zadanie 1 – dostawy żarówek i świetlówek,

zadanie 2 – dostawa żyły miedzianej

zadanie 3 – dostawa kamer kopułowych IT

zadanie 4 – dostawa artykułów elektrycznych różnych

zadanie 5 – dostawa akumulatorów i baterii

Mając na względzie fakt pojawienia się trudności w składaniu przez Wykonawców ofert w formie pisemnej,  w związku z trwającym stanem epidemii, Zamawiający dopuszcza składanie ofert w prowadzonych postępowaniach regulaminowych także w wersji elektronicznej.

Zatem zachęcamy Wykonawców do skorzystania z możliwości złożenia oferty elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferty w wersji elektronicznej można składać na skrzynkę  ePUAP pod adresem: /MZKSPzoo/SkrytkaESP albo na adres email: zam.publiczne@mzk.bydgoszcz.pl.

Jednocześnie informujemy, że forma ta nie wyklucza złożenia oferty na piśmie za pomocą operatora pocztowego.

[21.05.2020r] Umieszczono odpowiedź na pytanie oraz edytowalną wersję SIWZ


Pliki: