Przetarg 044/2019 - Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Główna treść strony

PRZETARG 044/2019

DOSTAW FARB I LAKIERÓW

Działając na podstawie pkt 3 Działu V SIWZ, Zamawiający, Miejskie Zakłady Komunikacyjne  Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy wprowadza modyfikację polegającą na zmianie terminu wykonania zamówienia.

W wyniku modyfikacji we wszystkich miejscach specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ogłoszeniu, gdzie termin wykonania zamówienia określony był jako realizacja sukcesywna przez 12 m-cy od  dnia podpisania umowy zamieszcza się  na zapis: „Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie  do 31.12.2019 r.” Wielkość, zakres zamówienia oraz pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Strony ofertowe (załącznik 1, 2 do SIWZ) uwzględniające modyfikację można pobrać ze strony internetowej www.mzk.bydgoszcz.pl/przetargi.

[15.03.2019r] Dodano odpowiedź na zapytanie oraz załącznik 2a do SIWZ po modyfikacji z dnia 15.03.2019r


Pliki: