Przetarg 025/2019 - Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Główna treść strony

PRZETARG 025/2019

DOSTAWA SZYN TRAMWAJOWYCH 60R2 I/LUB SZYNY TRAMWAJOWEJ BLOKOWEJ LK1

w załączeniu treść ogłoszenia, SIWZ wraz z załącznikami

W dniu 15.02.2019 r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej odpowiedź na zapytania Wykonawców oraz zmianę ogłoszenia o zamówieniu.

Termin składania i otwarcia ofert został przedłużony do dnia 22.02.2019 r.


Pliki: