Przetarg 012/2020 - Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Główna treść strony

PRZETARG 012/2020

USŁUGI ODBIORU, TRANSPORTU I UTYLIZACJI ODPADÓW WYTWARZANYCH I MAGAZYNOWANYCH W MIEJSKICH ZAKŁADACH KOMUNIKACYJNYCH SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY – 3 ZADANIA

Zamawiajacy informuje, że przedłuża termin składania  i otwarcia ofert z dnia 18.02.2020r. do dnia 21.02.2020r.


Pliki: