Historia 1989 - 1998 - Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Główna treść strony

HISTORIA 1989 - 1998

1989

 • - Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 1988r. zostają utworzone w miejsce Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego 'Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Bydgoszczy' oraz MZK Inowrocław i MZK Chojnice. Nowe przedsiębiorstwa zostają włączone do struktur samorządowych poszczególnych miast.
 • - Przekazano do użytku przebudowaną linię tramwajową do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku (tramwaj linii 4). Po wyborach do samorządu załogi przewodniczącą zostaje Barbara Zawodna.

1990

 • - Stan taboru tramwajowego składa się: 13 szt. wozów silnikowych '5N', 14 szt. wozów doczepnych '5ND', 17 szt. przegubowców '803 N' i 126 szt. wagonów '805Na'. Razem -170 jednostek.
 • - Zostaje zawieszona a następnie zlikwidowana komunikacja tramwajowa w ciągu ul. Dworcowej (awarie gazociągu).
 • - Oddano do eksploatacji podstację trakcyjną nr 4 przy ul. Leśnej 12.
 • - Zlikwidowano przyzakładową szkołę zawodową. Przekazano do eksploatacji podstacje trakcyjną 'Kielecka'.

1991

 • - Siedziba administracji i dyrekcji z ul. Jagiellońskiej 42, Szymanowskiego 12 i Warszawskiej 17 zostaje przeniesiona do biurowca na ul. Karola Szajnochy 1. Bydgoszcz otrzymała 5 używanych autobusów marki 'Mercedes'. (3771, 3772, 3773, 3774, 3775). Rozpoczęto wyposażać autobusy w radiotelefony. (30 szt.). Uchwałą Rady Miejskiej przekształcono przedsiębiorstwo w zakład budżetowy pod nazwą 'Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Bydgoszcz'. Dyrektorem zakładów zostaje inż. Witold Dębicki, a Z-ca d/s. techniczno-eksploatacyjnych inż. Mariusz Reszka.
 • - Zlikwidowano nocne linie tramwajowe, które zastąpiono autobusami.

1992

 • - Zostają wycofane z eksploatacji tramwaje typu 'N' i 'ND'. Utworzono 5 nocnych linii autobusowych: 31 N - Dworzec PKP - Kapuściska, 32 N - Dworzec PKP - Łęgnowo, 33 N - Dworzec PKP - Fordon (Andersa), 34 N - Dworzec PKP - Wilczak, 35 N - Dworzec PKP - Szwederowo.
 • - Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie budowy linii tramwajowej łączącą dworzec P.K.P. z śródmieściem (Dworcowa, Królowej Jadwigi do Marszałka Focha). Bydgoszcz otrzymała 15 używanych autobusów przegubowych marki 'MAN'.
 • - Wycofano z eksploatacji tramwaje przegubowe '803N'.
 • - Zawieszono działalność zakładowego koła SITK- om.

1993

 • - Testowa jazda autobusu przegubowego 'Jelcz-Volvo' po ulicach miasta.
 • - Nowe ceny biletów. Normalny 3 000 zł. Ulgowy 1 500 zł. Nocny 12 000 zł.
 • - Trasę autobusów linii: 70, 104, 33N przedłużono do pętli na Osiedlu 'Nad Wisłą'. Uruchomiono pierwszą prywatną linię autobusową Nr 303 na trasie Osiedle Leśne - Osiedle Tatrzańskie (zlikwidowano w grudniu 1993r.).
 • - Przekazano do eksploatacji nową pętlę autobusową przy ul. Pelplińskiej (Osiedle Tatrzańskie) dla autobusów linii: Nr 69, 72, 74.
 • - Testowa jazda autobusu marki 'SCANIA' po Bydgoszczy.

1994

 • - Zainstalowano elektroniczne kasowniki w autobusach, a w miesiącu wrześniu w tramwajach.
 • - Uchwałą Rady Miejskiej uprawnienia do zarządzania mieniem gminy w postaci infrastruktury komunikacji tramwajowej (tory wraz z podtorzem, sieci trakcyjnej i podstacjami) przejmuje nowo powołany Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.
 • - Dział Analiz i Programowania Ruchu zostaje włączony do struktur ZDMiKP.
 • - Testowa jazda autobusu marki 'DAAB' po ulicach Bydgoszczy. MZK otrzymuje pierwsze autobusy przegubowe 'IKARUS - 280' z automatyczną skrzynią biegów oraz silnikiem ekologicznym EURO-1 (20 szt.).
 • - Sprzedaż biletów i Dział Biletowy MZK zostaje przeniesiony do struktur Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.
 • - Testowa jazda autobusu marki 'MERCEDES 0405 N'. Powstał kolejny projekt linii tramwajowej do dworca PKP z następującym przebiegiem: ul. Dworcowa, wydłużona ul. Matejki, nowy most przez Brdę, ul. Naruszewicza do ul. Marszałka Focha.
 • - Zawieszono działalność Klubu Techniki i Racjonalizacji.

1995

 • Kolejna dostawa autobusów przegubowych 'IKARUS-280' z automatyczną skrzynią biegów i silnikiem ekologicznym EURO-1. (12 szt.). Zainstalowano w autobusach dla wygody pasażerów elektroniczne zegary czasowe.
 • - Ośrodek kolonijny w Babilonie k/Chojnic przekazano Urzędowi Gminy w Chojnicach.
 • - Wprowadzono strefy komunikacyjne na liniach autobusowych nr 65 i 69 (granica strefy ul. Wyścigowa).
 • - Uruchomiono specjalny mikrobus dla osób niepełnosprawnych w formie taksówki (zlikwidowano w grudniu 1995r.).
 • - Przekazano do eksploatacji po przebudowie zajezdnię autobusową przy ul. Karola Szajnochy 1.

1996

 • - Nocną komunikację autobusową na liniach 31N, 32N, 33N, 35N przejmuje 'Olsztyńska Korporacja' Spółka z o.o.
 • - Wyrusza na trasę pierwszy autobus niskopodłogowy 'JELCZ M 121 MB' z silnikiem Mercedesa typu EURO-2.
 • - Rozpoczęto wyposażać autobusy liniowe w środki łączności bezprzewodowej. Radiotelefony FM-3045 (230 szt.).
 • - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy uruchomił elektroniczny system kontroli punktualności przejazdu środków komunikacji miejskiej. Zainstalowano 23 bramki kontrolne.
 • - Przekazano do dyspozycji Centrali Regulacji Ruchu nowoczesną elektroniczną centralę dyspozytorską typu DGT-3450 Caro.
 • - Zawieszono kursowanie nocnych linii autobusowych Nr 32N na trasie Dworzec PKP - Łęgnowo i linii Nr 35N na trasie Dworzec PKP - Szwederowo. (Zlikwidowano 13 maja 1996r.).
 • - Numery autobusowych linii pospiesznych i podmiejskich zmieniono z trzycyfrowych na dwucyfrowe: 101 na 91, 102 na 92, 103 na 93, 104 na 94, natomiast numerację linii tramwajowej Nr 10 zmieniono na Nr 4.
 • - Rada Miejska postanowiła o podwyżce cen biletów komunikacji miejskiej od 1 marca. Ceny biletów to: normalny 90 groszy, ulgowy 45 groszy. Pozostaje strefa dla mieszkańców Fordonu na linii 65 i 69. Na zlecenie miasta zostały opracowane dwa warianty budowy torów tramwajowych wzdłuż ul. Kujawskiej - od Ronda Kujawskiego do Zbożowego Rynku bez konieczności przebudowy tego ostatniego. Koszt każdego z wariantów 4¸5 milionów złotych.
 • - Wraca koncepcja deptaka na ul. Gdańskiej (od kościoła Klarysek do Dworcowej) z cichym torem tramwajowym pośrodku.
 • - Miejskie Zakłady Komunikacyjne opracowały trzy warianty programu odnowy taboru autobusowego. Każdy przewiduje, że do końca 2000 roku przybędzie około 140 szt. autobusów.
 • - Prezydent Henryk Sapalski rozmawiał z przedstawicielami bydgoskiej spółki 'Dalipor' na temat możliwości wykorzystania paliwa gazowego do napędu autobusów miejskich.
 • - Obsługę linii autobusowej Nr 56 przejął PKS, który wygrał przetarg. Na ulice wyjechało 6 autobusów przegubowych typu 'IKARUS'. W rezerwie PKS ma 2 przegubowe 'MANY'.
 • - Na moc uchwały Zarządu Miasta korzystanie z przejazdów miejskimi środkami komunikacji publicznej było w tym dniu dla wszystkich pasażerów bezpłatne. Był to prezent z okazji 650 rocznicy urodzin Bydgoszczy.
 • - Otwarto 'Jubileuszową wystawę gospodarki komunalnej' w remizie strażackiej przy ul. Pomorskiej 16, w której bierze udział również nasze przedsiębiorstwo.
 • - Zarząd Miasta zaakceptował projekt budowy linii tramwajowej do Fordonu. Nową linią tramwajową o długości około 8,7 km w/g planu ma połączyć pętlę Wyścigową przez ul. Akademicką i ul. Andersa z planowanym Osiedlem Mariampol.
 • - Zarząd Miasta zatwierdził uchwałę w sprawie odnowy taboru autobusowego. Miasto zakupi do 1997 roku 100 autobusów przegubowych.
 • - MZK otrzymało pierwszy autobus przegubowy niskopodłogowy typu 'JELCZ M 181 MB' wyprodukowany częściowo w oparciu o podzespoły Mercedesa.
 • - 100-Lecie tramwaju elektrycznego w Bydgoszczy. Na uroczystej akademii, która odbyła się na terenie Zajezdni Tramwajowej udział wzięła: Załoga, Dyrekcja, Zarząd Miasta, Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Radni. Po zakończeniu akademii goście zapoznali się z okolicznościową wystawą poświęconą historii komunikacji miejskiej w Bydgoszczy oraz odbyli krótki przejazd starymi tramwajami do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku.
 • - Po ulicach miasta wozi pasażerów historyczny tramwaj na trasie Babia Wieś - Myślęcinek (kursy zawieszono 22.IX.96r.).
 • - Uchwała Rady Miejskiej w Bydgoszczy zobowiązuje Zarząd Miasta do przeprowadzenia restrukturyzacji MZK. Jednocześnie uchwałą Nr XXIX/411/96 określono kierunek realizacji polityki komunikacyjnej w Bydgoszczy.
 • - Testowa jazda autobusu niskopodłogowego typu 'MAN NL-202' po ulicach Bydgoszczy na linii '55'.
 • - Unieważniono przetarg na obsługę od 01.01.97r. linii autobusowych Nr 51,71,76 i 92. Dwie stające do przetargu firmy źle wypełniły dokumenty.
 • - Rozpoczęto budowę nowej hali Warsztatów Tramwajowych na terenie Zajezdni Tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278.
 • - W dniach 6-22.09. przedsiębiorstwo bierze udział w Jubileuszowej wystawie gospodarczej z okazji 650-lecia nadania praw miejskich Bydgoszczy zorganizowanej w Myślęcinku.
 • - Ulega likwidacji przyzakładowa przychodnia lekarska.
 • - MZK otrzymuje 3 autobusy przegubowe niskopodłogowe typu 'JELCZ M181MB'.
 • - Rada Miejska podjęła uchwałę o budowie linii tramwajowej do Fordonu z terminem jej rozpoczęcia w 1997r. oraz o zakupie autobusów dla komunikacji miejskiej (uchwała intencyjna).
 • - Testowa jazda autobusu przegubowego typu 'VOLVO B10MA' na trasach komunikacyjnych miasta. Linia 69 i 94.
 • - Testowa jazda autobusu niskopodłogowego typu 'VOLVO B10B2' na linii 78.
 • - Kolejna dostawa niskopodłogowych autobusów przegubowych typu 'JELCZ M181 MB' (3 sztuki).
 • - Rada Miejska postanowiła o podwyżce cen biletów komunikacji miejskiej. Od 1 stycznia 1997r. bilet normalny kosztował 1,10 złotego, ulgowy 55 groszy. Zostaje zlikwidowana strefa do Fordonu na linii 65 i 69.

1997

 • - Na linię autobusową Nr 71 wyjechały autobusy PKS, zaś na linii 51,76 i 92 obsługują pojazdy słupskiej firmy 'RAMI'.
 • - Testowa jazda autobusu 'NEOPLAN N4020' na linii 69. Jest to autobus jednoczłonowy o dł. 15 m z podwójną tylną osią skrętną.
 • - Pośpieszne autobusy linii Nr 93 zmieniają numerację na 79, stając się jednocześnie linią zwykłą. Kursujące na nocnych liniach mikrobusy firmy przewozowej 'Olsztyńska Korporacja' zastąpiły mikrobusy bydgoskiej firmy 'For-bus'. Cena za przejazd pozostała ta sama, czyli 2 zł. 20 gr.
 • - Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Bydgoszczy debatowała nad 'Raportem końcowym o restrukturyzacji MZK'.
 • - Przy bydgoskim dworcu głównym PKP zainstalowano pierwszą tablicę świetlną. Informuje ona podróżnych o trasie i godzinach odjazdu autobusów miejskich.
 • - Po raz kolejny Rada Miasta omawiała sprawę restrukturyzacji Miejskich Zakładów Komunikacyjnych, której wynikiem miałoby być ich przekształcenie w spółkę gminy.
 • - Rozpoczęto remont torów tramwajowych w/g technologii węgierskiej na ul. Gdańskiej. Odcinek od kościoła Klarysek do ulicy Dworcowej.
 • - Spośród 28 ofert bydgoskie władze wybrały bank, który udzieli gminie kredyt na kupno autobusów komunikacji miejskiej. Kredyt w wysokości 40 mln zł. udzieli bank PKO SA.
 • - Zarząd Miasta postanowił przyjąć skład komisji przetargowej powołanej przez dyrektora MZK do rozstrzygnięcia przetargu na zakup nowych autobusów. Zaakceptowano również regulamin komisji.
 • - Sprowadzono z Babilonu k/Chojnic do Zajezdni Tramwajowej wrak starego bydgoskiego tramwaju.
 • - Zarząd Miasta zatwierdził wykaz specyfikacji warunków przetargu na zakup autobusów dla komunikacji miejskiej.
 • - Zarząd Miasta zatwierdził plany techniczno-ekonomiczne MZK na 1997r.
 • - Zainaugurowano działalność nowej prywatnej linii komunikacji miejskiej Nr '304', której właścicielem jest firma 'For-Bus'. Autobusy 'Autosan' wożą pasażerów od Osiedla Tatrzańskiego do szpitala POW przy ul. Powstańców Warszawy.
 • - Wydział Sieci i Podstacji Trakcyjnej MZK otrzymał nowoczesny samochód wieżowy do napraw i konserwacji sieci trakcyjnej. Pojazd na podwoziu 'Mercedesa' może dodatkowo poruszać się po torach tramwajowych.
 • - Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Bydgoszczy gościły międzynarodową grupę miłośników starych tramwajów z siedzibą w Berlinie.
 • - Wieczorem o godz. 1810 10 wagonów tramwajowych opuściło starą zajezdnię przy ul. Zygmunta Augusta 2 i po raz ostatni przejechano ulicą Dworcową. Torowisko na końcu ul. Dworcowej róg Gdańskiej połączono z torowiskiem na ul. Gdańskiej tymczasową nakładką.
 • - Radni z komisji gospodarki komunalnej odrzucili zgłoszony przez Zarząd Miasta projekt uchwały przekształcenia Miejskich Zakładów Komunikacyjnych w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • - Zostaje przywrócony po remoncie ruch tramwajowy na ul. Gdańskiej. Nowe, ciche torowisko wybudowano w/g technologii węgierskiej.
 • - Zarząd Miasta zatwierdził werdykt komisji przetargowej, która wybrała na dostawcę nowego taboru autobusowego firmę VOLVO-BUS Poland Sp. z o.o. w Wrocławiu.
 • - Podpisano stosowną umowę z firmą VOLVO-BUS Poland na dostawę 58 sztuk autobusów.
 • - Na trasie Babia Wieś - Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku rusza sezonowa linia tramwajowa w stylu 'retro'. Zabytkowy wagon tramwajowy 'HERBRAND' woził podróżnych do końca września.
 • - Dokonano odbioru technicznego nowego obiektu Warsztatów Tramwajowych przy ul. Toruńskiej 278.
 • - Uruchomiono nową linię autobusową Nr 80 na trasie Osiedle Zawiszy (ul. Powstańców Warszawy) ul. Wąbrzeska.
 • - Do zajezdni autobusowej MZK przy ul. Inowrocławskiej przyjechały pierwsze cztery nowe autobusy 'VOLVO B10B'.
 • - Rada Miasta postanowiła, że od 1 stycznia 1998r. Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Bydgoszczy zostaną przekształcone w jednoosobową spółkę z o.o. (Uchwała Nr XLII/712/97).
 • - Uruchomiono w Zakładzie Komunikacji Tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 nowoczesną elektroniczną centralę telefoniczną typu DGT 3450 o pojemności 10 linii miejskich i 50 linii wewnętrznych.
 • - W obecności władz miasta Bydgoszczy przy ul. Szajnochy 1 oddano do eksploatacji nowoczesną stację obsługi autobusów 'Volvo'.
 • - Zamknięto ponad stuletnią zabytkową zajezdnie tramwajową przy ul. Zygmunta Augusta 2, która od 1888 r. pełniła role zajezdni a od 1960r. warsztatów napraw i remontów taboru tramwajowego.
 • - Odbyły się wybory do Rady Nadzorczej w których reprezentantami załogi MZK zostali wybrani kol. Lyczmański Janusz i kol. Kukliński Mariusz.
 • - Notarialnie został podpisany akt przekształcenia Zakładu budżetowego MZK w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • - Rada Miejska uchwałą Nr XL VI/850/97 postanowiła zmienić ceny biletów komunikacji miejskiej od 1 lutego 1998r. Bilet jednorazowy normalny ma kosztować 1,20 zł. natomiast bilet ulgowy 0,60 zł.
 • - Decyzją zarządu MZK z dniem 1 stycznia 1998r. zostaje rozwiązany Wydział Obsługi. Do sprzątania przystanków Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej wyznaczy firmę w drodze przetargu.

1998

 • - Wchodzą nowe opłaty za usługi komunikacji miejskiej. Wraz z nową taryfą wchodzą też nowe bilety, zabezpieczone wykonanym w USA hologramem. Nowa cena biletu jednorazowego - normalnego wynosi 1,20 zł., a ulgowego 60 gr.
 • - Sąd zarejestrował nowy podmiot pod nazwą: 'Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością' z siedzibą w Bydgoszczy.
 • - Zarząd Miasta zaakceptował projekt regulaminu Rady Nadzorczej i regulamin Zarządu Spółki MZK Sp. z o.o. Przyjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału Spółki.
 • - Dotarły do Bydgoszczy 3 ostatnie niskopodłogowe 'VOLVO B10 LA' z zamówionej partii 58 szt. autobusów VOLVO.
 • - Odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej. Przewodniczącym nowej Rady został wybrany mgr Piotr Sikorski.
 • - Rozpoczęto kapitalny remont torów tramwajowych na odcinku ul. Jagiellońskiej od dworca PKS do Ronda Jagiellonów. Ruch tramwajowy skierowano objazdem przez Babią Wieś.
 • - W wyborach związkowych NSZZ 'Solidarność' wybrano ponownie na przewodniczącego Komisji Zakładowej Mareka Napierałę.
 • - Zarząd Miasta zaakceptował 'Regulamin korzystania z usług publicznych przewoźników'.
 • - Zakończono remont torowiska w ciągu ul. Jagiellońskiej na odcinku od dworca PKS do Ronda Jagiellonów. Ruch tramwajowy wrócił na poprzednie trasy.
 • - Rozpoczęto remont torowiska tramwajowego na kolejnym odcinku ul. Jagiellońskiej od Ronda Jagiellonów do Placu Teatralnego oraz na ul. Nakielskiej od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Ułańskiej. Ruch tramwajowy został znacznie ograniczony a tramwaje na poszczególnych liniach zmieniły trasy.
 • - o godz. 1510 na ul. Fordońskiej (róg ul. Kijowskiej) tramwaj linii Nr 2 (kolejność 3 wóz 239/240) najechał na stojący na przystanku tramwaj linii Nr 7 (kolejność 1 wóz 312/313). Uszkodzeniu uległy wszystkie cztery wozy, a wagon 239 nadawał się tylko do kasacji. Dziewięciu pasażerów zostało lekko rannych.
 • - Zakończono modernizację torowiska - 380 mb na ul. Jagiellońskiej od Ronda Jagiellonów do Pl. Teatralnego. Tor tak zwany 'cichy' został ułożony metodą węgierską, a na rozjazdach zainstalowano zwrotnice produkcji niemieckiej typu 'WETAK'. Zakończono również remont torowiska i sieci na ul. Nakielskiej. Ruch tramwajowy i autobusowy wrócił na poprzednie trasy.
 • - Na ulice miasta wyjeżdża zmodernizowany zestaw wagonów tramwajowych 805 Na (wagon 275 i 276). Modernizację wykonano w ramach kapitalnego remontu. Przekazano do eksploatacji nowoczesną elektroniczną centralę telefoniczną typu 'SILICAN CCA 2720' w obiekcie Zakładu Autobusowego przy ul. Inowrocławskiej 11. Centrala posiada pojemność 12 linii miejskich i 96 linii wewnętrznych.
 • - Otwarto nową linię autobusową Nr 81, która połączyła stary i nowy Fordon trasą okrężną. Do obsługi linii wybrano Państwową Komunikacje Samochodową w Bydgoszczy.
 • - Ogłoszono wyniki drugiego przetargu na obsługę linii autobusowych Nr 51, 56, 71, 76, 80 i 92. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej podpisał umowę na okres 5 lat z następującymi firmami: 'PKS' obsługa linii 56, 71 i 80; 'RAMI' obsługa linii 51, 76 i 92 Umowa obowiązuje od 1 stycznia 1999r.
 • - W dniach 2.11¸14.11.1998r. po ulicach miasta jeździł w ramach testu autobus niskopodłogowy 'MERCEDES BENZ Citaro'. Obsługiwał linie autobusowe Nr 58 i 62.
 • - Dotarła pierwsza partia 5 szt. Autobusów 'VOLVO B10L' z zamówionej partii 14 szt. pojazdów (3771, 3772, 3773, 3774 i 3775).
 • - Prezes Urzędu Zamówień Publicznych unieważnił przetarg na obsługę linii komunikacji miejskiej. ZDMiKP musi rozpisać nowe przetargi na usługi komunikacyjne. Do czasu rozstrzygnięcia nowego przetargu zostają podpisane umowy z najtańszymi przewoźnikami. Przybyła kolejna dostawa autobusów 'VOLVO B10 LA' w ilości 5 szt. Autobusy otrzymały następujące numery boczne 3474, 3475, 3476, 3477 i 2478.
 • - Rada Miejska ustaliła nowe ceny biletów komunikacji miejskiej. Od 1 stycznia 1999 roku normalny bilet jednorazowy kosztował 1,40 zł., ulgowy 0,70 gr. Z dniem 1 lutego 1999r. nastąpi podwyższenie cen biletów miesięcznych (normalny na jedną linię - 38 zł., na dwie linie 56 zł., na wszystkie linie 79 zł.). Za przejazd autobusami i tramwajami nie zapłacą pasażerowie w wieku powyżej 65 lat.
 • - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy wyremontował w bieżącym roku 30 zatok autobusowych oraz ustawił 50 nowych wiat przystankowych.