Historia 1949 - 1988 - Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Główna treść strony

HISTORIA 1949 - 1988

1949

  • Zmieniono oznakowanie linii tramwajowych z literowego na cyfrowe. Linia 'A', 'B', 'C', 'D' otrzymały oznaczenia '1', '2', '3' i '4'.
  • Uruchomiono nową linię autobusową Nr 2 na trasie: Pl. Teatralny, Jagiellońska, Bernardyńska, Kujawska, Konopnickiej, Ugory, Orla, Piękna, Szubińska, Kordeckiego, Marszałka Focha do Pl. Teatralnego. (Linia okrężna).
  • Przedsiębiorstwo 'TRAMWAJE I AUTOBUSY MIEJSKIE' w Bydgoszczy otrzymuje nową nazwę 'MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNIKACYJNE W BYDGOSZCZY' a jednostką nadrzędną pozostaje Zarząd Miejski w Bydgoszczy - Wydział Majątku Nieruchomego i Przedsiębiorstw.
 • - Zmieniono trasę linii autobusowej Nr 2 na relacje Osiedle Leśne - Lotnisko (ul. Szubińska). Po dokonaniu zmiany trasy autobusy kursowały na następujących liniach:
  • Linia '1' Plac Kościeleckich - Huta Szkła (Toruńska-przejazd kolejowy)
  • Lina '2' - Osiedle Leśne - Lotnisko
  • Zakończono przebudowę wagonu silnikowego Nr 1 oraz wagonu doczepnego Nr 86 (Wagony otrzymały zmodernizowaną karoserie oraz zmienione wnętrze).
  • Na podwoziu samochodu ciężarowego 'Mercedes Benz' wybudowano samojezdną mechaniczną drabinę do montażu i naprawy sieci trakcyjnej.
  • Wyremontowano i przystosowano do użytku przyczepę autobusową.
  • Przekazano do eksploatacji nowo wybudowany trójkąt manewrowy dla wozów tramwajowych przy dworcu kolejowym 'Bydgoszcz Główna'.
  • Zakupiono dwa autobusy marki 'Büssing'.
 • - Oddano do eksploatacji nowy odcinek linii tramwajowej na ul. Lelewela i ul. Jurasza na odcinku od ul. Chodkiewicza do Szpitala Miejskiego. Na nowy odcinek trasy skierowano tramwaj linii Nr 4, który połączył Dworzec PKP z Szpitalem Miejskim. Linie obsługiwały 4 wagony silnikowe.

1950

 • - Powstaje Klub Techniki i Racjonalizacji, który liczy 26 członków.
  • Wyjechał na ulicę Bydgoszczy pierwszy nowoczesny tramwaj model 'Bydgoski' zbudowany w własnych warsztatach MPK. Do końca roku wybudowano kolejne dwa wagony tramwajowe tego typu.
  • Powstał trójkąt manewrowy na końcówce linii tramwajowej przy ul. Grunwaldzkiej.
  • Przekazano do użytku nowy odcinek trasy tramwajowej przy ul. Nakielskiej (od ul. Wrzesińskiej do wiaduktu kolejowego).
  • Pierwszy nowy autobus produkcji węgierski typu 'MAVAG TR5' na ulicach Bydgoszczy.
  • Uruchomiono własna podstacje trakcyjną o mocy 1080 KW przy ul. Gdańskiej 5.

1951

 • - Przebudowano sieć trakcyjną na linii tramwajowej Nr 1, która umożliwiała stosowania odbieraka prądu typu pantograf w miejsce pałąka rolkowego.
 • - Uruchomiono linię autobusową Nr 3 w relacji ul. Solna - Bernardyńska. Przeniesiono tory tramwajowe na ulicy Grunwaldzkiej od ul. Granicznej do ul. Staroszkolnej z jezdni na wydzielony pas drogi tramwajowej.
 • - Warsztaty tramwajowe opuszcza czwarty nowoczesny wagon tramwajowy własnej konstrukcji.
 • - Z Stoczni Północnej w Gdańsku przybywa pierwszy i jedyny wagon tramwajowy typu '2N', który wszedł do eksploatacji w dniu 19 listopada.

1953

 • - Powołano samodzielne przedsiębiorstwo komunikacyjne pod nazwą 'Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Bydgoszczy', a dyrektorem zostaje Tadeusz Grzegorzewski.
 • - Tabor tramwajowy składa się z 38 wozów silnikowych i 24 wozów doczepnych.
  • Oddano do eksploatacji linię tramwajową 'BRDA' oraz podstację trakcyjną Nr 2 przy ul. Toruńskiej 180 A.
  • Utworzono 5 nowych linii tramwajowych. (Linia Nr 5,6,7,8 i 9).
  • Uruchomiono nocną komunikację tramwajową.
  • Bydgoszcz otrzymała używany tabor tramwajowy z innych miast Polski. 13 wagonów silnikowych 'Lilpop I' z Łodzi , 13 wagonów doczepnych 'Herbrandt' z Łodzi , 4 wagony silnikowe 'Walker' z Katowic , 4 wagony silnikowe 'SW-1' z Krakowa.
  • Wybudowano szósty i zarazem ostatni wagon tramwajowy typu 'Bydgoskiego'.

1954

 • Z Łodzi otrzymujemy kolejne używane wagony tramwajowe typu Lilpop I (4 szt.) . Utworzono zakładowe koło Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji.
 • Powstały trzy koncepcje nowej trasy tramwajowej z dworca PKP do centrum miasta.
 • Bydgoszcz osiąga liczbę 200 tys. mieszkańców. Komunikacja miejska przewiozła 42 mln pasażerów.

1955

 • Zakończono wyposażać wozy tramwajowe w pantografy w miejsce zbieraka rolkowego. Na ulicach miasta pojawiły się 3 używane tramwaje typu '2N' oraz 1 wagon silnikowy 'Sanok', przekazane z MPK w Łodzi oraz 4 nowe wagony '2N' z Chorzowskiej Wytwórni Konstrukcji Stalowych 'KONSTAL' w Chorzowie.
  • Uruchomiono wybudowaną w czynie społecznym linię tramwajową na Osiedle Leśne. Linia nr 10 z przesiadką przy ul. Artyleryjskiej.
  • Uruchomiono linię autobusową Nr 5 na trasie Pl. Kościeleckich - Ks.Skorupki.
  • Przejęto dawną strażnicę graniczną w Babilonie k/Chojnic, którą zaadaptowano na zakładowy Ośrodek Kolonijno-Wczasowy.
  • Autobusy 'Büssing' przekazano do Gdańska w zamian Bydgoszcz otrzymała nowe autobusy węgierskie typu 'IKARUS'.

1956

 • Pierwsza dostawa autobusów marki 'STAR-N 52' - 12 szt.
  • Zorganizowano pierwszy turnus kolonijny w Babilonie.
  • Dostawa 6 nowych wagonów silnikowych typu '2N' i 5 wozów doczepnych typu '2 ND' z Fabryki w Chorzowie. Powstała linia autobusowa Nr 6 (Pl. Teatralny - Prądy).

1957

 • Wydłużono linię tramwajową na ul. Fordońskiej od ul. Gajowej / Żabia do ul. Polanka i zakończono pętlą.
  • Przybyło następnych 8 szt. autobusów 'STAR-N 52'.
  • Zbudowano własny tramwaj szkoleniowy.
  • Pierwsza dostawa wozów tramwajowych typu '5N' i przyczep typu '5ND' (16 szt.).
  • Pierwszy rok wczasów rodzinnych w Babilonie.

1958

 • Załoga MPK przekracza liczbę 1000 pracowników.
 • Powstaje zakładowe koło TKKF.
 • Bydgoszcz otrzymuje nowe autobusy 'SAN H01B' oraz tramwaje '5N' i '5ND'.
 • Wydział Torów i Sieci oraz część administracji przenosi się do nowo otrzymanego obiektu przy ul. Jagiellońskiej 58.
 • Na podwoziu samochodu ciężarowego 'STAR' wybudowano podnoszony pomost umożliwiający montaż i naprawę sieci trakcyjnej.

1959

  • Oddano do użytku budowaną w latach 1956-1959 nową zajezdnię tramwajową dla 100 jednostek taborowych przy ul. Toruńskiej 278.
  • Dostawa 20 nowych autobusów marki 'SAN H-01 B'.
 • - Uruchomiono nową linię autobusową Nr 8 na trasie Nowy Rynek - Opławiec.

1960

 • - Uruchomiono nową linię autobusową Nr 9 na trasie Osiedle Leśne - ul.3-go Maja.
 • - Uruchomiono kolejną nową linię autobusową Nr 10 na trasie Dworzec PKP - Chojnicka.
  • Zawieszono czasowo ruch tramwajowy w ciągu ul. Mostowej (Budowa nowego mostu przez Brdę). Tramwaj linii Nr 1 z Okola i Nr 6 z Łęgnowa kończył bieg na Starym Rynku, gdzie wybudowano pętlę tramwajową.
  • Odbył się pierwszy turnus wczasowy w Babilonie nad j. Łownym w campingach wykonanych z starych wozów tramwajowych.

1961

 • Wybudowano w własnym zakresie pierwszy tramwaj spalinowo - elektryczny do napraw i montażu sieci trakcyjnej.
  • Uruchomiono nową linię autobusową Nr 11 na trasie ul. Kossaka - Dworzec PKP oraz linię pospieszną 'P' na trasie Bydgoszcz - Fordon.
  • Powstało własne ambulatorium lekarskie, którego działalność poszerzono w następnych latach o gabinet dentystyczny i gabinet badań psychologicznych (1965r.).
  • Prezydium MRN w Bydgoszczy wprowadziło uchwałą obowiązującą od 01.01.1962r. zakaz palenia tytoniu w środkach komunikacji miejskiej.
 • - Otwarto nowy most na ulicy Mostowej oraz nowe dwutorowe torowisko, które połączyło węzeł tramwajowy Pl. Teatralny z Starym Rynkiem.

1962

 • Zostają utworzone służby nadzoru ruchu oraz Centrala Regulacji Ruchu z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 2.
 • - Wielka katastrofa tramwaju na linii Nr 8.
  • Zmieniono numerację linii autobusowych z jednocyfrowych na dwucyfrowe tj. od Nr 51 wzwyż dla linii zwykłych i trzycyfrowe od Nr 101 wzwyż dla linii pośpiesznych. Linie sezonowe otrzymały oznaczenia literowe.
  • Wprowadzono w trakcji tramwajowej wozy bez obsługi 'SAMY'.

1963

 • Utworzono nową linię autobusową Nr 62 na trasie Dworzec PKP - Osiedle Błonie.
  • Pojawia się na ulicach miasta tramwaj przegubowy, zbudowany w własnych warsztatach tramwajowych.
  • Inowrocław ze zlikwidowanej trakcji tramwajowej przekazuję do Bydgoszczy 3 wozy silnikowe i 1 wagon doczepny.
  • Powstał przy MPK 'Klub Seniora'.
  • Oddano do eksploatacji nowy most z torowiskiem na ul. Bernardyńskiej oraz wybudowane Rondo Bernardyńskie i Rondo Jagiellonów.
  • Bydgoszcz otrzymała ofertę z Stuttgartu na bezpłatna dostawę 40 wozów tramwajowych - silnikowych. (Z oferty nie skorzystano).

1964

  • Zapoczątkowano bezkonduktorską obsługę pasażerską (samoobsługę). Ruch pojazdów z kierunku Zbożowego Rynku do Pl. Poznańskiego skierowano ulicami: Długą, Wełnianym Rynkiem, Poznańską. W związku z powyższym zaczęto rozważać możliwość wycofania z tych ulic linii tramwajowych.
  • Pod koniec roku wprowadzono łączność radiotelefoniczną dla służb nadzoru ruchu i służb technicznych. (Radiotelefony lampowe typu FM-302).
  • W wyniku likwidacji linii kolejowej na ul. Gdańskiej róg Artyleryjskiej tramwaj Nr 10 zaczął kursować bezpośrednio na Osiedle Leśne. Skończyła się przesiadka pasażerów z tramwaju na tramwaj.

1965

 • Bydgoszcz otrzymała 8 używanych wozów tramwajowych ze zlikwidowanej trakcji tramwajowej w Olsztynie (4 silnikowe i 4 doczepne).
 • Linię autobusową Nr 52 i 59 połączono w jedną i oznaczono numerem 52. Linia 52 BIS i 57 BIS po połączeniu otrzymała Nr 59, na której wprowadzono samoobsługę.

1966

 • - Przy dworcu kolejowym Bydgoszcz Główna znika trójkąt manewrowy i powstaje pętla tramwajowa z 3 peronami oraz pierwszym podziemnym przejściem.
  • Bydgoszcz otrzymuje pierwszą partie 26 szt. wielkopolskich autobusów 'Jelcz 706 - RTO/272'.
  • Pierwsze autobusy wyposażono w radiotelefony.
 • - Oddano do eksploatacji nową zajezdnie i warsztaty autobusowe przy ul. Karola Szajnochy 1.

1967

 • Zainstalowano w wozach automaty kasujące bilety typu 'Krak'.
 • - Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bydgoszczy uchwałą z dn. 9 czerwca podnosi stawki taryfowe za przewozy środkami komunikacji miejskiej:

  Trakcja autobusowa

  • bilet normalny 1,50 zł
  • bilet ulgowy 0,50 zł
  • bilet bagażowy 3 zł
  • bilet nocny 3 zł

  Trakcja tramwajowa

  • bilet normalny 1 zł
  • bilet ulgowy 0,50 zł
  • bilet bagażowy 2 zł
  • bilet nocny 2 zł
 • Dostawa kolejnych 27 nowych autobusów 'Jelcz' oraz 2 używanych wagonów tramwajowych typu 'N' z Jeleniej Góry i Legnicy.

1968

 • - Powstała koncepcja połączenia linią tramwajową Osiedla Błonie z śródmieściem.
  • Zainstalowano w trakcji tramwajowej automaty do sprzedaży biletów typ 'KRAB' na monety 1 zł. (normalny) i 50 gr. (ulgowy).
  • Powstał nowy projekt układu linii tramwajowych i autobusowych dla naszego miasta.
  • Rozpoczęto budowę mostu przez Brdę oraz węzła Rondo Fordońskie i Rondo Toruńskie.

1969

  • Wydłużono linię tramwajową Nr 3 po nowym torowisku do ul. Wyścigowej.
  • Zakończono eksploatację linii tramwajowej z przejazdem przez Stare Miasto. (Linia tramwajowa Nr 1 uległa zawieszeniu).
  • Wybudowano kolejny tramwaj spalinowo-elektryczny do montażu i napraw sieci trakcyjnej.
  • Uruchomiono linię mikrobusową na trasie Dworzec PKP - Dworzec PKS (Pl. Kościeleckich).
  • Zakończono przebudowę ul. Dworcowej.
  • Przybyło 30 szt. nowych autobusów typu 'JELCZ'.
 • - Stan taboru wynosił: 147 wagonów tramwajowych i 9 linii tramwajowych ; 126 autobusów i 14 linii autobusowych.

1970

 • Wstrzymano czasowo ruch pojazdów i tramwajów na Okole. Przyczyna to konieczność natychmiastowego przeprowadzenia remontu mostu na kanale Bydgoskim.
 • - Uruchomiono linię autobusową Nr 64 na trasie Rondo Jagiellonów - Grunwaldzka.
 • - Bydgoszcz otrzymała dwa nowoczesne tramwaje przegubowe typu '802N' produkcji Konstal Chorzów. Wagony przekazało MPK Łódź.
  • Uruchomiono nową przeprawę mostową wraz z torowiskiem przez Brdę przy ul. Aleja Kardynała Stefana Wyszyńskiego, która połączyła Rondo Toruńskie z Rondem Fordońskim.
  • Tramwaj linii '7' skierowano na trasę Glinki - Wielkie Bartodzieje (Bałtycka).

1971

 • Przeniesiono tory tramwajowe na ul. Nakielskiej na odcinku od ul. Czerwonego Krzyża do wiaduktu kolejowego. (ul. Ciepła) z jezdni na wydzielony pas drogi tramwajowej.
 • - Oddano do eksploatacji podstację trakcyjna Nr 3 przy ul. Redłowskiej 8.
 • - Bydgoszcz osiąga 285 tys. Mieszkańców a komunikacja miejska przewiozła 144 mln pasażerów.

1972

 • W Bydgoszczy odbywają się centralne 'Dożynki-72' oraz XIV Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej. Z tej okazji MPK Bydgoszcz otrzymało dodatkowo 3 luksusowe autobusy turystyczne marki KAROSA 'SL-11'.

1973

 • Powstaje nowa linia autobusowa Nr 65 w relacji Fordon (Rynek) - Wyścigowa, którą w październiku wydłużono na Osiedle Leśne.
 • Na ulicach Bydgoszczy pojawia się pierwszych 10 tramwajów przegubowych typ '803N'.
 • MPK otrzymuje obiekty po 'Centrostalu' przy ul. Szymanowskiego z przeznaczeniem dla Wydziału Torów i Administracji.
 • - Uruchomiono nowe torowisko na nowym węźle Grunwaldzkim.

1974

 • - Rusza nowa linia autobusowa Nr 66 w relacji Plac Kościeleckich - Wyżyny. Zbudowano oryginalne (opatentowane) urządzenie umożliwiające jazdę samochodem wieżowym po szynach tramwajowych.
 • - Tramwaj linii Nr 2 skierowano z Bielaw nowym torowiskiem wzdłuż ul. Wojska Polskiego od węzła Szarych Szeregów do pętli przy ul. Magnuszewskiej na Wyżynach. Bydgoszcz otrzymała kolejne 10 tramwajów przegubowych typu '803N'. (213-222).Przebudowano tory tramwajowe na ul. Chodkiewicza, które zakończono pętlą tramwajową na wysokości ul. Wybickiego. Zlikwidowano tory w ciągu ul. Lelewela.
  • Przywrócono ruch tramwajowy na nowo wybudowanym Rondzie Jagiellonów i ul. Jagiellońskiej na odcinku do Ronda Fordońskiego.
  • Przystąpiono do likwidacji trakcji tramwajowej w obrębie Starego Miasta (ul. Mostowa, Stary Rynek, Batorego, Jana Kazimierza, Długa, Zbożowy Rynek, Poznańska i ¦więtej Trójcy).
 • - Po kolizji wycofano z eksploatacji zbudowany w Bydgoszczy tramwaj przegubowy oznaczony Nr 75.

1975

 • - Powstał kolejny projekt linii tramwajowej od węzła: Rondo Grunwaldzie - Błonie. Trasę planowano następującymi ulicami: Kruszwicką, Szubińska, ks. J. Schulza i gen. A. Madalińskiego do ul. Tetrmajera.
 • - Zarząd Główny i Oddział SITK-om w Bydgoszczy zorganizował w naszym mieście konferencję naukowo-techniczną na temat 'Tabor komunikacji zbiorowej dla miast i aglomeracji'.
 • - Dostawa 10 przyczep autobusowych typ Jelcz PO-1.
 • - Bydgoszcz przekracza 300 tys. mieszkańców, komunikacja miejska przewiozła w tym roku 170 mln pasażerów.

1976

  • W miejsce MPK Bydgoszcz zostaje powołane 'Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Bydgoszczy' z oddziałem w Inowrocławiu i Chojnicach. Dyrektorem WPK zostaje inż. Andrzej Antosiak.
  • Zorganizowano w Bydgoszczy Ogólnopolską Konferencję na temat 'Zagadnienia rozwoju komunikacji miejskiej na terenie miasta Bydgoszczy'.
  • Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne zostaje odznaczone specjalną oznaką 'Za szczególne zasługi w rozwoju Województwa Bydgoskiego'.
 • - Rusza linia mikrobusowa na trasie Osiedle Błonie - Osiedle Leśne (Zlikwidowana 15 maja 1978r).
 • - Przekazano do eksploatacji po przebudowie dwutorową linię tramwajową w ciągu ul. Wojska Polskiego na odcinku od pętli 'Zachem' do węzła Szpitalna - Szarych Szeregów. (Koniec kłopotu z mijankami).
 • - Na ulicach miasta pojawiły się pierwsze taksówki Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.

1977

 • Wbudowano rozjazd umożliwiający ruch tramwaju z ulicy Dworcowej w ul. Gdańską (w kierunku Pl. Wolności) i odwrotnie. Linia tramwajowa Nr 'D' zostaje skierowana na trasę Dworzec Kolejowy - Bielawy.
 • Zakupiono 3 używane autobusy w tym 2 szt. 'Büssing' i 1 autobus marki 'Klokner'.

1978-1979

 • Oddano do eksploatacji podstację trakcyjną Nr 5 przy ul. Floriana 18.
 • Wybudowano odcinek dwutorowej linii tramwajowej na ul.Szubińskiej od ul.Ks.Schulza do ul.Gnieźnieńskiej o szerokości 1435 mm (torowisko rozebrano w 1983r).
 • - W Filharmonii Pomorskiej odbyły się główne uroczystość z okazji 90-lecia komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. W uroczystości brały udział najwyższe władze wojewódzkie i miejskie oraz załoga WPK.
 • - Przeniesiono Centralę Regulacji Ruchu z ul. Jagiellońska 2 na ul. Floriana.

1980

  • Zarządzeniem nr 46/79 Wojewody bydgoskiego do zakresu działania WPK została włączona działalność w zakresie przewozów taksówkami.
  • Powołano Zakład Taksówkowy, który przyjął majątek po zlikwidowanym Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej.
  • Wprowadzono komunikację autobusową w rejon nowego osiedla mieszkaniowego w Fordonie.
 • - Bydgoszcz otrzymała pierwsze 42 nowoczesne tramwaje typu '805 Na'.
 • - Tramwaje '805 Na' wyruszyły na trasy komunikacyjne.
 • - Załoga WPK bierze czynny udział w okupacyjnym strajku ogólnopolskim. Z uwagi na dużą awaryjność i brak części zamiennych wycofano z eksploatacji tramwaje przegubowe '802N' (Wagon 201i 202).

1981

 • Załoga WPK liczy 2723 pracowników (z Inowrocławiem i Chojnicami), a dyrektorem zostaje inż. Roman Sempruch.
 • Oddano do eksploatacji podstację trakcyją Nr 6 przy ul. Wojska Polskiego 18.
 • WPK otrzymało nową bazę techniczną przy ul. Kieleckiej 2 z przeznaczeniem dla Wydziału Torów i Sieci.
  • Bydgoszcz otrzymała pierwszą partię autobusów przegubowych marki 'IKARUS - 280' (25 szt.).
  • Kolejna dostawa wagonów tramwajowych typu '805Na' (10 szt.).
 • - Z chwilą ogłoszenia stanu wojennego przedsiębiorstwo zostaje jednostką zmilitaryzowaną.

1982

 • Przystąpiono do modernizacji uzyskanej bazy dla Wydziału Torów i Sieci przy ul. Kieleckiej 2. Rozpoczęto rozbudowę i modernizację zajezdni tramwajowej.
 • Zlikwidowano Zakład Taksówkowy.

1983

 • Ukazuje się pierwszy numer dwutygodnika załogi 'Echo WPK' z datą 25.02.-8.03.1983r.
  • Wybory do Samorządu. Przewodniczącym Rady Pracowniczej zostaje Jerzy Marciniak.
  • Zakład Komunikacji Autobusowej w Bydgoszczy otrzymuję pierwszą partię autobusów 'IKARUS 260' (krótkie).
 • - W nowobudowanej bazie autobusowej przy ul. Inowrocławskiej przekazano do użytku plac postojowy dla autobusów i dyspozytornię.
 • - Obowiązki dyrektora naczelnego obejmuje mgr Tadeusz Dzięcioł.

1984

  • Zlikwidowano komunikację tramwajową na ul. Grunwaldzkiej.
  • Ogólnopolska konferencja naukowo - techniczna Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji 'Koncepcja rozwoju komunikacji miejskiej i układu ulic miasta do 2010 roku'.
  • Miejska Rada Narodowa w Bydgoszczy uchwałą nr XXX/113/84. zatwierdziła program rozbudowy i modernizacji układu komunikacyjnego miasta Bydgoszczy.
  • Uruc homiono podstację trakcyjną przy Zajezdni Tramwajowej.
 • - Przekazano do eksploatacji nowy pulpit dyspozytorski PDK 2x80 w Centrali Regulacji Ruchu przy ul. Floriana 18.
 • - Uruchomiono i przekazano do użytku nowe torowisko tramwajowe w ciągu ul. Wojska Polskiego, na odcinku od ul. Magnuszewskiej do ul. Karpackiej. Na nową trasę skierowano tramwaj linii Nr 2.
 • - Zakończono pierwszy etap budowy stacji zajezdni autobusowej przy ul. Inowrocławskiej.

1985

 • - wybory do samorządu załogi II kadencji. Przewodniczącym Rady Pracowniczej zostaje Mirosław Kościelak.
 • - Oddano do użytku nową zajezdnię autobusową Nr 2 przy ul. Toruńskiej 278. Zajezdnie z 80-ma miejscami postojowymi przeznaczono dla autobusów przegubowych typ 'IKARUS - 280'.

1986

 • - Oddano po dobudowaniu nową halę przeglądowo naprawczą w stacji obsługi autobusów Nr 2 przy ul. Toruńskiej 278.
 • - Bydgoszcz obchodzi 90 lat tramwaju elektrycznego. Z tej okazji pracownicy Zakładu Komunikacji Tramwajowej uruchamiają wycieczkowy 'Zielony Tramwaj'. Przegubowiec '803N' oprócz obsługi wycieczek jest obwoźną wystawą historii komunikacji miejskiej w Bydgoszczy.
 • - Dostawa pierwszych autobusów typu ' JELCZ M-11'.
 • - Przekazano do użytku dobudowaną nawę 'A' w zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278.

1987

  • Wybory do samorządu załogi III kadencji. Przewodniczącym Rady Pracowniczej zostaje inż. Ryszard Rudzki.
  • 75 lecie komunikacji miejskiej w Inowrocławiu.
 • - Wstrzymano na czas remontu torowiska ruch tramwaju do stadionu WKS 'Zawisza'.

1988

  • Rozpoczął się dwudniowy strajk pracowników komunikacji miejskiej.
  • Początki wprowadzania komputerów w przedsiębiorstwie.
 • - Pracownicy warsztatów tramwajowych z okazji 100-lecia komunikacji miejskiej w Bydgoszczy odbudowali i przekazali do użytku stary tramwaj z początku lat 1900 typu 'Herbrand'.
 • - W gmachu NOT zorganizowano uroczyste zebranie z okazji 40-lecia Klubu Techniki i Racjonalizacji przy WPK w Bydgoszczy.
 • - Główne uroczystości związane z okazją 100-lecia komunikacji miejskiej w Bydgoszczy.
 • - Dyrektorem przedsiębiorstwa zostaje inż. Witold Müller.
 • - Przekazano do użytku biurowiec i część socjalną w bazie autobusowej przy ul. Inowrocławskiej 11.
 • - Rozpoczęto wprowadzanie łączności radiotelefonicznej w wozach tramwajowych.