Historia 1888 - 1948 - Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Główna treść strony

HISTORIA 1888 - 1948

1888

 • - Zarząd Miasta zaopiniował pozytywnie projekt budowy i eksploatacji linii tramwajów konnych w Bydgoszczy
 • - Rada Miasta zatwierdza umowę i wydaje zgodę berlińskiej firmie Ingenieur Havestadt und Contag na budowę i eksploatację linii tramwajów konnych.
 • - na ulice miasta wyrusza pierwszy tramwaj konny na trasę relacji Dworzec - Zbożowy Rynek.

1892

 • - Otwarto drugą trasę tramwaju konnego w relacji: Koszary Artyleryjskie (ul. Gdańska) - Poznańska.

1894

 • - Władze miasta zawarły umowę z przemysłowcem inż. Theodorem Wulffem na budowę elektrowni.

1895

 • - Tramwaje przejmuje firma Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft (AEG) 'Powszechne Towarzystwo Elektryczne - AEG'.
 • - Magistrat wydaje zgodę na rozpoczęcie elektryfikacji linii tramwajowych.

1896

 • - Na ulicach Bydgoszczy pojawiają się pierwsze tramwaje elektryczne uruchomione przez firmę Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft (AEG). Obsługują dwie linie tramwajowe.

1897

 • - Zarząd nad eksploatacją i rozwojem tramwajów przejmuje Powszechna Spółka Akcyjna Lokalnych Kolei i Tramwajów w Berlinie 'Allgemeine Lokal und Strassenbahn-Gesellschaft A.G. - Berlin'.
 • Tramwaje bydgoskie przejechały 346.000 km i przewiozły 1.278.801 pasażerów.

1898

 • - Wydłużono linię tramwajową Dworzec - Poznańska do dworca kolejki wąskotorowej na Okolu oraz linię tramwajową od Zbożowego Rynku do Strzelnicy przy ul. Toruńskiej.

1900

 • - Uruchomiono linię tramwajową na trasie Pl. Teatralny Bartodzieje Wielkie.

1901

 • - Uruchomiono nowy odcinek linii tramwajowej od Placu Teatralnego do Wilczaka (ul. Nakielska róg Wrzesińskiej). Jednocześnie wydłużono trasę tramwaju z Bartodziej Wielkich na Wilczak (Linia C 'Biała').

1905

 • Wybudowano dwie bocznice tramwajowe: od ul. Marszałka Focha ulicę E. Warmińskiego do elektrowni oraz od ul. Jagiellońskiej do stacji przeładunków kolejowych. Nowe odgałęzienia torowisk służyły do transportu węgla dla elektrowni. Transport w specjalnych węglarkach odbywał się przy pomocy tramwajów.

1906

 • Tabor tramwajowy składa się z 36 wozów silnikowych i 23 przyczep i obsługuje trzy linie tramwajowe o łącznej długości 12,24 km.
 • Tramwaje przewożą 2.880.791 pasażerów.

1920

 • Powrót Bydgoszczy do macierzy. Przedsiębiorstwo eksploatujące elektrownie i tramwaje zostało objęte zarządem przymusowym i przyjęło nazwę 'Tramwaje i Elektrownia Bydgoszcz'. Firma pozostaje w dalszym ciągu własnością prywatną dawnego przedsiębiorstwa 'Powszechnego Towarzystwa Kolei Lokalnych i Ulicznych' w Berlinie przemianowanego na 'Powszechne Towarzystwo Kolei Lokalnych i Elektrowni' (Allgemeine Lokalbahn und Kraftweik Akt. Geselchaft-Berlin).

1921

 • - Z powodu braku węgla w elektrowni wstrzymano ruch tramwajów.
 • - Zwiększono Częstotliwość kursowania tramwajów i tak linia:
  • 'Czerwona': Dworzec - Okole co 7 min.
  • 'Zielona': Gdańska - Strzelnica co 8 min.
  • 'Biała': Wilczak - Bartodzieje Wlk. co 12 min.

1922

 • Dziewięciodniowy strajk tramwajarzy kończy się osiągnięciem podwyżek płac.

1924

 • Strajk tramwajarzy i pracowników zakładów użyteczności publicznej (7 dni).

1926

 • - Rozpoczął się strajk pracowników tramwajów i elektrowni. Strajkowało około 220 pracowników. Strajk zakończono 1 lipca.

1927 - 1928

 • Kolejne strajki.
 • - władze miasta przejmują jako mienie komunalne bydgoskie tramwaje i elektrownie i nadają im nazwę 'Tramwaje i Elektrownia - Bydgoszcz'.

1929

 • Rozpoczęto zabudowę otwartych pomostów wozów silnikowych.

1932

 • Tabor tramwajowy składa się z 38 wozów silnikowych i 30 przyczep. Firma zatrudnia ogółem 180 osób w tym: 50 motorniczych i 67 konduktorów. Pozostali to administracja, warsztaty i personel pomocniczy.

1936

 • - Otwarto nową linię tramwajową na ulicy Chodkiewicza. Odcinek od ul. Gdańskiej do ul. Lelewela. (1100 mb) na którą skierowano tramwaj linii 'B' (linia zielona).
 • Uruchomiono linię tramwajową 'D' w relacji ul. Gdańska - ul. Długa.
 • - Uruchomiono pierwszą linię autobusową (Osiedle Gdańskie - Dworzec).
 • Sprowadzono z Poznania 5 wozów tramwajowych silnikowych i 4 doczepy.

1937

 • Przedłużono linię tramwajową 'B' na ul. Chodkiewicza od ul. Lelewela do Bartosza Głowackiego / Cicha.
 • - Uruchomiono drugą linię autobusową na trasie Pl. Kościeleckich - Sporna - Bydgoszcz Wschód.
 • - Rusza trzecia linia autobusowa na trasie (Kujawska - Szubińska).

1939

 • - Ruch tramwajowy zostaje poważnie ograniczony wskutek zniszczenia mostów na rzece Brdzie. Zostaje zawieszona komunikacja autobusowa.

1943

 • - Niemcy uruchamiają komunikację autobusową w oparciu o pięć autobusów marki 'Büssing NAG' napędzanych gazem.
 • Rozpoczęto prace przy budowie sieci trakcyjnej trolejbusowej na trasie Osiedle Gdańskie - Lotnisko (ul. Szubińska).

1944

 • Niemcy sprowadzili do Bydgoszczy cztery trolejbusy (Otwarcie linii trolejbusowej zaplanowano na dzień 27 stycznia 1945 roku).

1945

 • - W wyzwolonej Bydgoszczy uruchomiono komunikacje miejską na 3 liniach tramwajowych i 2 autobusowych. Z uwagi na uszkodzone mosty tramwaje kończa bieg na Pl. Teatralnym.
 • - Po dokonaniu naprawy mostu na ulicy Mostowej linię tramwajową 'A' wydłużono do ul. Grunwaldzkiej.
 • - Linię 'B' wydłużono z Pl. Teatralnego do ul. Toruńskiej, a linię 'C' z Bartodziej Wielkich na Wilczak z przejazdem przez Stare Miasto.
 • Zmiana nazwy z 'Dyrekcji Elektrowni, Tramwajów i Autobusów Miejskich' na 'Przedsiębiorstwa i Zakłady Miejskie w Bydgoszczy'.
 • - Rusza kolejna linia tramwajowa 'D' z ulicy Gdańskiej na ulicę Długą.

1946

 • - Zmiana cen biletów za korzystanie z środków komunikacji miejskiej. Wydłużono ruch tramwajowy do 2245.
 • - Zostaje oddany po odbudowie most na ul. Marszałka Focha. Tramwaj linii 'C' powraca na starą trasę.

1947

 • Ruch tramwaju wraca do rozkładu jazdy sprzed 1939 roku. I tak:
  • Linia 'A' co 7 minut
  • Linia 'B' co 10 minut
  • Linia 'C' co 10 minut
  • Linia 'D' co 12 minut

1948

 • Wbudowano rozjazd umożliwiający ruch tramwaju z ulicy Dworcowej w ul. Gdańską (w kierunku Pl. Wolności) i odwrotnie. Linia tramwajowa Nr 'D' zostaje skierowana na trasę Dworzec Kolejowy - Bielawy.
 • Zakupiono 3 używane autobusy w tym 2 szt. 'Büssing' i 1 autobus marki 'Klokner'.