Biuletyn w MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy
Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o.
ul. Inowrocławska 11, 85-153 Bydgoszcz
tel. 52 324 94 10, fax. 52 324 94 38